• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Informator

- Komisariat Policji
Bełżyce ul. Lubelska 82
tel. (081) 517 24 07
fax. (081) 517 24 07

40t.jpg
Siedziba Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Państwowa Straż Pożarna w Bełżycach


Ośrodek Pomocy Społecznej w Matczynie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bełżyce, ul. Lubelska 90
tel. (081) 516 26 17
fax. (081) 516 26 18
- Ośrodek Pomocy Społecznej
Bełżyce, ul. Fabryczna 2b
tel./fax. (081) 517 24 68
- Poczta Polska Urząd Pocztowy
Bełżyce ul. Lubelska 3
tel./fax. (081) 517 24 05
BANKI:

Bank PKO SA Oddział Bełżyce
ul. Rynek 26
tel. (081) 517 22 57
PKO BP SA Oddział Bełżyce
ul. Nachmana 12
tel. (081) 517 23 24
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie Oddział Bełżyce
ul. Lubelska 64
tel. (081) 517 23 21
www.rbsbychawa.pl

- Straż Pożarna
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej
Bełżyce ul. Wilczyńskiego 7
tel./fax. (081) 517 22 91

- Pogotowie Ratunkowe Dział Pomocy Doraźnej
Bełżyce, ul. Szpitalna 21
tel. (081) 516 26 39


- Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie - Filia w Bełżycach
Bełżyce, ul. Lubelska 8
tel. (081) 517 37 70
fax. (081) 517 32 40

- KRUS Odział Regionalny w Lublinie, Placówka terenowa w Bełżycach
ul. Lubelska 8
tel. (081) 517 22 07
fax. (081) 516 24 78


- Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach
Obwód Drogowo-Mostowy nr 1
ul. Zeromskiego 3
tel. (081) 517 22 07
fax. (081) 516 24 78

- Biuro Napraw Telefonów Bełżyce
tel. (081) 517 22 04

- Zespół Szkół w Bełżycach
ul. Bychawska 4
tel./fax. (081) 517 23 62

- Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki
ul. Przemysłowa 44
tel./fax. (081) 517 27 74

PARAFIE:

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Babinie

Parafia rzymskokatolicka Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach,
pl. Kościelny 7
tel. (081) 517 25 94

Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Matczynie

Kaplica rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzchowiskach

Kaplica rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzu

Cmentarz rzymskokatolicki
Bełżyce, ul. Kościuszki 2

Cmentarz żydowski
Bełżyce, ul. Przemysłowa 28

 

 
Free business joomla templates