• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Walory turystyczne

 

Najbardziej atrakcyjna pod względem krajobrazowym jest południowo-zachodnia część gminy: Zalesie, Skrzyniec i Wierzchowiska. Wchodzi ona w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Łącznie z Wronowem, Malinowszczyzną oraz kompleksami leśnymi Krężnicy Okrągłej i Krza jest to cenny obszar przyrodniczy. Teren ten, słabo zurbanizowany, o najmniejszym w gminie zaludnieniu, charakteryzuje się urozmaiconym użytkowaniem gruntów przeplatają się tu lasy i pola uprawne, poprzecinane wstęgami cieków wodnych. Obszar ten można określić jako naturalny, gdyż mimo niewielkich przekształceń spowodowanych działalnością człowieka zachowuje spójność ekologiczną. W pobliżu cieków powstają oczka wodne, w których hoduje się ryby, np. pstrągi.
Ekologiczne środowisko stwarza dobre warunki do zakładania gospodarstw agroturystycznych. Być może wkrótce takie powstaną.
 

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama
Free business joomla templates