• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Walory turystyczne

 

Najbardziej atrakcyjna pod względem krajobrazowym jest południowo-zachodnia część gminy: Zalesie, Skrzyniec i Wierzchowiska. Wchodzi ona w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Łącznie z Wronowem, Malinowszczyzną oraz kompleksami leśnymi Krężnicy Okrągłej i Krza jest to cenny obszar przyrodniczy. Teren ten, słabo zurbanizowany, o najmniejszym w gminie zaludnieniu, charakteryzuje się urozmaiconym użytkowaniem gruntów przeplatają się tu lasy i pola uprawne, poprzecinane wstęgami cieków wodnych. Obszar ten można określić jako naturalny, gdyż mimo niewielkich przekształceń spowodowanych działalnością człowieka zachowuje spójność ekologiczną. W pobliżu cieków powstają oczka wodne, w których hoduje się ryby, np. pstrągi.
Ekologiczne środowisko stwarza dobre warunki do zakładania gospodarstw agroturystycznych. Być może wkrótce takie powstaną.
 
Free business joomla templates