• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zabytki


Bełżyce:

Kościół parafialny p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, odbudowany po pożarze w latach 1855- 57;
Zespół dworsko- parkowy:
- Dwór wybudowany w latach 40-tych XIX w.,
- Pozostałości parku założonego w XIX w. (ok. 50 drzew);
Dawny zamek bełżycki z początku XV w.;
Cmentarz rzymsko- katolicki, założony w 1808 r.;

48t.jpg
Cmentarz żydowski w Bełżycach


Dawny cmentarz żydowski (kirkut), założony w latach 30-tych XIX w.;

43t.jpg
Zabytkowa brama cmentarza w Bełżycach

Zdrój króla Władysława Jagiełły, wybudowany w 1917 r;.
Drewniany młyn Szubartowskich z 1913 r.;
Murowany młyn gazowy (obecnie elektryczny) z 1933 r.;
Drewniana kuźnia z lat 20-tych XX w.;
Drewniana kuźnia z ok. 1930 r.

Babin:

Zespół dworsko- parkowy:
- Dwór murowany z ok. 1907 r., przebudowywany w latach 20-tych XX w., ok. 1939 r. i w latach 50-tych XX w.,
- Park z II poł. XIX w., powierzchnia 2 ha, ok. 1100 drzew;
Obiekty podworskie:
- Czworak murowany z początku XX w.,
- Dom ogrodnika drewniany z początku XX w.,
- Spichlerz murowany z końca XIX w., rozbudowany w latach 20-tych XX w.;
Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli, zbudowany w 1938 r.;
Cmentarz rzymsko- katolicki z licznymi grobami partyzanckimi.

Jaroszewice:

Zespół dworsko- parkowy z II poł. XIX w.:
- Drewniany dwór z poł. XIX w.;
- Pozostałości parku krajobrazowego ze stawem z II poł. XIX w.

Krężnica Okrągła:

Zespół dworsko- parkowy z XIX w.:
- Drewniany dwór Kuźnickich z końca XIX w.;
- Murowany czworak z ok. 1890 r.;
- Murowana obora z pocz. XX w.;
- Pozostałości parku z XVI w., przekształconego na krajobrazowy w XIX w.

Matczyn:

Zespół dworsko- parkowy:
- Dwór z XIX w., rozbudowany ok. 1890 r.,
- Obora murowana z końca XIX w.,
- Chlewnia i stodoła, murowane, z końca XIX w.
- Spichlerz z końca XIXw.,
- Pozostałości parku ze stawem, z końca XIX w., pow. 2ha, ok. 300 drzew;
Zespół kościelny:
- Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, wybudowany w latach 1937- 47,
- Dawny szpital, murowany z II poł. XIX w.,
- Drzewostan;
Cmentarz rzymsko- katolicki.

Podole:
Murowany młyn wodny (obecnie elektryczny) z końca XIX w.

Skrzyniec:
Drewniany młyn wodny (obecnie elektryczny) z 1924 r., z domem młynarza z 1922 r.;
Zagroda młynarska.

Wierzchowiska:

Cmentarz z I wojny światowej;
Pozostałości parku dworskiego z XIX w.

Wronów:

Pozostałości parku dworskiego z drzewostanem z II poł. XVIII w.;
Pozostałości cmentarza wojennego z I wojny światowej.
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 137 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates