• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Pomniki przyrody

o   Milorząb chiński, o obwodzie 208 cm- w Chmielniku

o   Lipa drobnolistna,o obwodzie 400 cm- w Bełżycach

o   2 buki pospolite- w Bełżycach

o   grupa 47 drzew (aleja i 2 szpalery)- w Krężnicy Okrągłej:
- 1 kasztanowiec biały, o obwodzie 260 cm,
- 4 jesiony wyniosłe, o obwodach od 230 do 320 cm,
- 42 lipy drobnolistne, o obwodach od 200 do 540 cm.

Gmina Bełżyce - obok gmin: Wilków, Karczmiska, Łaziska, Chodel, Opole Lubelskie i Borzechów- stanowi część Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren ten chroniony jest ze względu na walory ekologiczne kompleksów leśnych, piękny, urozmaicony krajobraz, a także ze względu na rolę, jaką spełnia w systemie chronionym woj. lubelskiego.
 
Free business joomla templates