• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Uroczystość odsłonięcia pomnika


Program uroczystości:

Godz. 10.00 - Przemarsz Kompanii Honorowej, Orkiestry i Asysty z ul. Partyzantów na miejsce uroczystości.
Godz. 10.15 - Powitanie przybyłych gości - Burmistrz Bełżyc.
Godz. 10.30 - Msza św. koncelebrowana w intencji poległych, pomordowanych i żyjących obrońców Ojczyzny.
Godz. 11.40 - Odsłonięcie nazwy Placu Powstańców Warszawy 1944.
Godz. 12.00 - Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika.
 • Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Pana Andrzeja Przewoźnika,
 • Odczytanie aktu erekcyjnego wmurowanego w fundamenty pomnika,
 • Apel poległych i salwa honorowa,
 • Wystąpienia gości,
 • Złożenie kwiatów przy pomniku
Godz. 13.00 - Część artystyczna - recital Waldemara Koconia.
 
Free business joomla templates