• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Edukacja naszą szansą

„Edukacja naszą szansą” - projekt realizowany przez Gminę Bełżyce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w trzech szkołach z terenu Gminy Bełżyce: Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w okresie od 01.09. 2009 r. do 31.03.2010 r.
Skierowany jest do:

 • uczniów 3 klasy gimnazjum (ze względu na przystąpienie do egzaminu końcowego również z języka obcego oraz wybór dalszej ścieżki kształcenia),
 • uczniów z trudnościami w nauce, z rodzin biednych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty ze szkoły podstawowej z klas IV – VI oraz gimnazjów,
 • uczniów VI klasy podstawowej (przystępujących do testów kompetencji).

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia pozalekcyjne, rozpoczynające się w październiku br.

Dla uczniów szkoły podstawowej:

 • Język angielski metodą blended – learning z wykorzystaniem technik informatycznych.
 • Język niemiecki.
 • Zaprzyjaźnij się z matematyką.

Dla uczniów gimnazjum:

 • Język angielski metodą blended – learning z wykorzystaniem technik informatycznych.
 • Język niemiecki.
 • Zaprzyjaźnij się z matematyką.
 • Chemia wokół ciebie.
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne (podręczniki i ćwiczenia).
Zakłada się, że projekt obejmie 473 uczniów.

GALERIA

Zajęcia z matematyki "Zaprzyjaźnij się z matematyką"

Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/matematyka_gimnazjum_nr1

Gimnazjum Nr 2 w Bełżycach Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/matematyka_gimnazjum_nr2

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bełżycach Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/matematyka_sp2

Zajęcia z języka angielskiego

Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach  Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/angielski_gimnazjum_nr1

Gimnazjum Nr 2 w Bełżycach  Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/angielski_gimnazjum_nr2

Zajęcia z języka niemieckiego

Gimnazjum Nr 2 w Bełżycach  Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/niemiecki_gimnazjum_nr2

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bełżycach  Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/niemiecki_sp2 

 Zajęcia z chemii "Chemia wokół ciebie"

 Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/chemia_gimnazjum_nr1 

 Gimnazjum Nr 2 w Bełżycach Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/chemia_gimnazjum_nr2 

Uczniowie odrabiający lekcje z języka angielskiego poprzez platformę on-line

 Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/angielski_online_gimnazjum_nr1

Gimnazjum Nr 2 w Bełżycach Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/angielski_online_gimnazjum_nr2

Konferencja podsumowująca projekt w Zespole Szkół Nr 2 w Bełżycach 30.03.2010r.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/konferencja_zs2

Konferencja podsumowująca projekt w Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach30.03.2010r.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/konferencja_zs1

Materiały dydaktyczne, nagrody książkowe, certyfikaty...

 Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://site.belzyce.pl/images/stories/efs/materialy_dydaktyczne

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:
Marzena Wojtachnio - kierownik projektu, tel. 0815172579, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Cecylia Król – koordynator merytoryczny Zespołu Szkół nr 2 w Bełżycach
Małgorzata Bojar – koordynator merytoryczny Gimnazjum nr 1 w Bełżycach.

Dane teleadresowe biura projektu:
Zespół Szkół Nr 2 w Bełżycach
Ul.T.Kościuszki 148
24-200 Bełżyce

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie [pobierz]

Deklaracja udziału w projekcie dla uczniów gimnazjum [pobierz]

Deklaracja udziału w projekcie dla uczniów szkoły podstawowej [pobierz]

Kwestionariusz osobowy ucznia [pobierz]

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [pobierz] 

 
Free business joomla templates