• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Droga wojewódzka 747 Iłża - Konopnica

# Tytuł artykułu
1 Postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 roku
2 Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 24 czerwca 2014 roku
3 Decyzja o wydaniu środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
4 Obwieszczenie Burmistrza Bełzyc z dnia 9 czerwca 2011 roku.
5 Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dn. 14.03.2011r
6 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 28 lutego 2011 roku
7 Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie z dnia 18 stycznia 2011 roku
8 Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 23 grudnia 2010 roku
9 Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 14 stycznia 2011 roku
10 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia- część przyrodnicza
11 Streszczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym
12 Raport o oddziaływaniu na środowisku
13 Postanowienie
14 Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 23 grudnia 2010 roku
15 Opinia PPIS w Lublinie odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia
16 Opinia PPIS w Lipsku odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia
17 Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc o możliwości składania uwag i wniosków
18 Pismo do PPIS o opinię odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia
19 Pismo do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
20 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i inne dokumenty
21 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odnośnie OOŚ
22 Opinia odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko PPIS w Lublinie
23 Postanowienie RDOŚ w Lublinie odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
24 Postanowienie RDOŚ w Warszawie odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
25 Opinia odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko PPIS w Lipsku
26 Opinia odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko PPIS w Opolu Lubelskim
27 Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię do RDOŚ i PPIS w Lublinie
28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
29 Prośba o wydanie opinii
30 Plany orientacyjne
31 Załączniki graficzne do KIP
32 Karta informacyjna przedsięwzięcia
33 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
34 Postanowienie Burmistrza Bełżyc odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
35 Opinia PPIS w Opolu Lubelskim odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia
Free business joomla templates