• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 543
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 349
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 280
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 995
5 Wpis do rejestru wyborców 1055
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1118
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 942
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1186
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 975
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 1648
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 966
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 1736
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1311
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 919
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1235
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 935
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 955
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1381
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 951
20 Rejestracja zgonu 1044

Strona 1 z 2

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama
Free business joomla templates