• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 500
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 2353
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1319
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1121
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1948
6 Wpis do rejestru wyborców 1973
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2159
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1818
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2068
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1937
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2597
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1851
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2870
14 Zmiana imienia lub nazwiska 515
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 487
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2309
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1786
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1759
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 472
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1790

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 243 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates