• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 141
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1744
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 901
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 784
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1564
6 Wpis do rejestru wyborców 1606
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1727
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1473
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1731
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1545
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2213
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1509
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2431
14 Zmiana imienia lub nazwiska 148
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 116
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 1837
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1446
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1426
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 132
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1430

Strona 1 z 2

 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates