• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 49
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1540
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 806
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 704
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1474
6 Wpis do rejestru wyborców 1523
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1630
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1392
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1651
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1467
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2116
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1421
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2295
14 Zmiana imienia lub nazwiska 53
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 37
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 1725
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1343
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1348
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 46
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1351

Strona 1 z 2

Free business joomla templates