• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1381
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 710
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 625
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1384
5 Wpis do rejestru wyborców 1436
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1534
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1312
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1565
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1382
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2020
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1325
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2174
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1699
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 1252
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1624
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 1265
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1274
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1718
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1273
20 Rejestracja zgonu 1365

Strona 1 z 2

Free business joomla templates