• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 791
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 465
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 404
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1121
5 Wpis do rejestru wyborców 1196
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1276
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1080
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1343
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1126
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 1792
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1101
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 1904
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1459
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 1048
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1375
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 1044
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1072
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1504
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1076
20 Rejestracja zgonu 1156

Strona 1 z 2

Free business joomla templates