• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1008
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 557
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 485
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1216
5 Wpis do rejestru wyborców 1289
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1370
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1168
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1429
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1223
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 1881
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1184
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2007
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1557
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 1136
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1473
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 1133
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1150
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1583
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1150
20 Rejestracja zgonu 1249

Strona 1 z 2

Free business joomla templates