• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 485
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 305
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 246
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 957
5 Wpis do rejestru wyborców 1007
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1080
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 911
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1151
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 937
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 1597
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 922
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 1695
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1269
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 883
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1196
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 905
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 929
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1341
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 929
20 Rejestracja zgonu 1018

Strona 1 z 2

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama
Free business joomla templates