• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 672
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 425
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 368
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1088
5 Wpis do rejestru wyborców 1156
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1232
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1042
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1299
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1080
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 1754
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1064
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 1847
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1416
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 1010
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1335
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 1008
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1040
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1471
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1035
20 Rejestracja zgonu 1126

Strona 1 z 2

Free business joomla templates