• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1204
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 644
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 571
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1309
5 Wpis do rejestru wyborców 1380
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1470
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1257
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1506
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1328
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 1964
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1272
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2099
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1643
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 1211
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1560
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 1209
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1228
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1664
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1224
20 Rejestracja zgonu 1317

Strona 1 z 2

Free business joomla templates