• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 98
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1636
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 849
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 738
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1515
6 Wpis do rejestru wyborców 1560
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1673
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1429
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1687
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1504
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2160
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1460
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2355
14 Zmiana imienia lub nazwiska 90
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 77
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 1777
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1390
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1384
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 84
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1384

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 157 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates