• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 600
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 389
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 324
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1036
5 Wpis do rejestru wyborców 1099
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1164
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 980
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1235
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1024
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 1692
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1004
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 1788
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1349
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 957
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1295
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 968
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 990
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1422
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 985
20 Rejestracja zgonu 1090

Strona 1 z 2

Free business joomla templates