• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 1441
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 750
3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 659
4 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 1425
5 Wpis do rejestru wyborców 1473
6 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 1577
7 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 1349
8 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 1599
9 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 1414
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2057
11 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 1361
12 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2220
13 Zmiana imienia lub nazwiska 1731
14 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 1281
15 Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego 1666
16 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 1295
17 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 1303
18 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 1748
19 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1300
20 Rejestracja zgonu 1394

Strona 1 z 2

Free business joomla templates