• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Ochrona środowiska

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia. 79
2 Szacowania szkód łowieckich 409
3 Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów. 5202
4 Oświadczenie o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szambo) 442
5 Wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyce 498
6 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części terenie Gminy Bełżyce 533
7 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 525
8 Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew 1750
9 Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego do obrotu cywilno-prawnego. 3518
10 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 3186
11 Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Bełżyce 4725
12 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. 2787
13 Zgłoszenie instalacji i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 4319
14 Przyznawanie dotacji osobom fizycznym przy wymianie lub likwidacji elementów zawierających azbest. 3253
15 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bełżyce. 3032
16 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 539
17 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 3351
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates