• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Ochrona środowiska

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyce 68
2 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części terenie Gminy Bełżyce 84
3 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 34
4 Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew 587
5 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1463
6 Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego do obrotu cywilno-prawnego. 2646
7 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 2410
8 Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Bełżyce 3823
9 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. 2061
10 Zgłoszenie instalacji i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 3468
11 Przyznawanie dotacji osobom fizycznym przy wymianie lub likwidacji elementów zawierających azbest. 2316
12 Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów. 3977
13 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bełżyce. 2260
14 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 70
15 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2590
Free business joomla templates