• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Ochrona środowiska

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Szacowania szkód łowieckich 177
2 Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów. 4584
3 Oświadczenie o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szambo) 216
4 Wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyce 280
5 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części terenie Gminy Bełżyce 305
6 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 277
7 Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew 1246
8 Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego do obrotu cywilno-prawnego. 3115
9 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 2805
10 Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Bełżyce 4309
11 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. 2446
12 Zgłoszenie instalacji i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 3916
13 Przyznawanie dotacji osobom fizycznym przy wymianie lub likwidacji elementów zawierających azbest. 2758
14 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bełżyce. 2673
15 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 311
16 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2952
Free business joomla templates