• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Ochrona środowiska

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Oświadczenie o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szambo) 56
2 Wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyce 146
3 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części terenie Gminy Bełżyce 165
4 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 121
5 Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew 873
6 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1628
7 Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego do obrotu cywilno-prawnego. 2817
8 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 2569
9 Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Bełżyce 4007
10 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. 2204
11 Zgłoszenie instalacji i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 3649
12 Przyznawanie dotacji osobom fizycznym przy wymianie lub likwidacji elementów zawierających azbest. 2493
13 Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów. 4207
14 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bełżyce. 2421
15 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 159
16 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2720
Free business joomla templates