• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny już się rozpoczął. Wrzesień dobiega końca, co oznacza, że część rolników, w ramach obowiązku,zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii, na której codziennie dyżurują pracownicy urzędów statystycznych. Część osób udała się do swoich Urzędów Gmin, gdzie w obecności przeszkolonego pracownika, wypełniła elektroniczny formularz spisowy podając dane dotyczące swojego gospodarstwa. Osoby, które się jeszcze wahają, mogą w każdej chwili wypełnić formularz elektroniczny i spełnić swój ustawowy obowiązek. W momencie pojawienia się problemów z samodzielnym wypełnieniem formularza, w celu uzyskania pomocy, można zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 279 99 99 lub do najbliższego Urzędu Statystycznego.Nie odkładajmy spisu na później, ponieważ w skali całego kraju, jest to ogromne przedsięwzięcie i bardzo duże wyzwanie dla każdej z gmin. Użytkownicy gospodarstw rolnych mają możliwość i obowiązek samopisu przez Internet na stronie https://spisrolny.gov.pl.

 

Przebudowa ulicy Bednarskiej

Rozpoczęły się roboty drogowe związane z przebudową ulicy Bednarskiej. W zakresie robót jest m.in. przebudowa sieci gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Droga docelowo będzie posiadała nawierzchnię z kostki brukowej . Umowny termin zakończenia zadania to 21 grudnia b.r.. W związku z powyższym do tego czasu mogą wystąpić czasowe wyłączenia z ruchu ww. odcinka drogi gminnej.

Więcej…

 

11 listopada 2020 Narodowe Święto Niepodległości

Więcej…

 

Informacja Wojewody Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 7 listopada 2020 r. wejściu w życie w dniu 7 listopada br. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1972) wskazującego nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 7 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r.

 

Informacja

Informuję, że Gmina Bełżyce złożyła wniosek do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrona zabytków 2021, na przeprowadzenie prac konserwatorskie przy zabytku - Kapliczce (1841 r.) z kamiennym krzyżem i figurą Chrystusa Ukrzyżowanego (1664 r.) w Babinie. Aktualnie obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu. Wartość specjalistycznych prac konserwatorskich oszacowano  na ponad 100 000,00 zł.

 

Czyste powietrze

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku
z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Więcej…

 

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

 

Informacja Wojewody Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 4 listopada 2020 r. wejściu w życie w dniu 3 listopada br. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) wskazującego nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 4 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 listopada 2020 r.

 

Badania Klimatu Rowerowego 2020

Szanowni Państwo!

Miło nam jest poinformować Państwa, że właśnie uruchomiliśmy możliwość udziału mieszkańców w Badaniu Klimatu Rowerowego 2020. Aby wypełnić ankietę należy otworzyć stronę rowerowyklimat.pl: https://rowerowyklimat.pl/ gdzie znajduje się przycisk, który przeniesie respondenta do formularza.

 

Nowe kroki w walce z koronawirusem

Od 9 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Wszyscy uczniowie i studenci będą uczyć się w domu do 29 listopada. Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą niedostępne dla publiczności. Zmniejszamy także limit osób przebywających w sklepach oraz kościołach. Ograniczamy także działalność galerii handlowych. Hotele będą dostępne tylko dla gości podróżujących służbowo. Cała Polska jest wciąż w czerwonej strefie, a dotychczasowe środki bezpieczeństwa nadal obowiązują. Zdecydowane kroki i społeczna dyscyplina to jedyna szansa, aby zatrzymać przyrost zakażeń i zapobiec całkowitemu zamknięciu gospodarki.

Więcej…

 

KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach informuje, iż w związku z koniecznością wymiany zasuw na
wodociągu w miejscowości Matczyn w dniu 5 listopada 2020 r. w godz. 8:00 - 16:00
nastąpi  przerwa w dostawie wody obejmująca następujące miejscowości:

Matczyn, Zosin, Wojcieszyn.

Beczkowóz z wodą do celów sanitarnych ustawiony będzie na parkingu przy DPS w Bełżycach.

Za utrudnienia przepraszamy
Dyrektor
Antoni Rumiński

 

Praca kasy Urzędu Miejskiego będzie ograniczona

UWAGA !!!

W związku z narastającą liczbą zakażeń na terenie gminy Bełżyce, a także wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1931) , praca kasy Urzędu Miejskiego będzie ograniczona tylko do sytuacji wyjątkowych natomiast od dnia 16 listopada 2020 r. będzie całkowicie nieczynna do odwołania.

 

Ustny przetarg nieograniczony

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA BEŁŻYC W SPRAWIE WPROWADZENIA OD DNIA 03.11.2020 r. (WTOREK) OGRANICZEŃ W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE INTERESANTÓW

Szanowni Państwo, w związku z zaleceniami przekazanymi przez Prezesa Rady Ministrów w trakcie konferencji prasowej w dniu 30.10.2020 r. oraz biorąc pod uwagę raporty Ministerstwa Zdrowia o ciągłym wzroście zachorowań na COVID-19, informuję, że od wtorku 3 listopada 2020 r. w trosce o bezpieczeństwo odwiedzających urząd oraz jego pracowników wprowadzam ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Więcej…

 

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Więcej…

 

"Przebudowa drogi gminnej nr 106987L w miejscowości Krężnica Okrągła"

Całkowita wartość inwestycji: 226 652,78 zł

Kwota dofinansowania: 156 693,00 zł

Okres realizacji: 2020

Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zrealizowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy przebudowie drogi poprawiono komfort i bezpieczeństwo jazdy podróżnych. Przebudowana droga zapewnia dogodny dostęp, terenów inwestycyjnych, umożliwia w przyszłości realizację potrzeb w zakresie transportu publicznego. Realizacja projektu przyspiesza rozwój lokalnej społeczności, rozwój mikroregionu, poprawa warunków życia mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu została m.in. wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, mijanka, nowe oznakowanie pionowe. Długość odcinka drogi 106987L objętej dofinansowaniem to: 597 mb.

Więcej…

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to doskonała okazja do złożenia podziękowań za zaangażowanie w pracę oświatową, efektywne zarządzanie szkołą i tworzenie przyjaznego otoczenia, które pozwala na wychowanie młodych ludzi. Z tej okazji w dniu 15 października 2020 r.  Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka spotkał się z kadrą kierowniczą szkół i przedszkoli z terenu gminy Bełżyce.
Burmistrz podziękował dyrektorom i zastępcom za codzienną pracę poświęconą kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia oraz życzył sukcesów w realizacji zadań pedagogiczno-wychowawczych w trudnym okresie pandemii. Na ręce dyrektorów złożono  również podziękowania dla nauczycieli i pracowników obsługi za pracę i trud włożony w wychowanie i nauczanie.

Więcej…

 

Badanie słuchu

 

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

 

Komunikat

Szanowni Państwo Rodzice
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci stanowi dla nas wartość największą.

W trosce o zdrowie dzieci, rodziców i pracowników naszego przedszkola,
w związku z potwierdzonym wynikiem badań przypadkiem SARS-CoV-2 u pracownika przedszkola,
po uzgodnieniu z organem prowadzącym
i uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie,

zawieszam prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
całej placówki (obydwa budynki)
od 26 października do 30 października 2020 roku.

Bardzo proszę o odbieranie wiadomości przekazywanych
przez dziennik elektroniczny

Z wyrazami szacunku
Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Strona 2 z 9

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Platforma Zakupowa

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates