• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa podatkowa

Nazwa procesu:
Obsługa podatkowa

Cel procesu:
-

Właściciel procesu:
Referat Finansowy

Zakres działań w procesie:

  1. Podatek rolny od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.
  2. Podatek rolny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.
  3. Podatek leśny od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.
  4. Podatek leśny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.
  5. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.
  6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.
  7. Podatek od środków transportowych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.
  8. Gromadzenie, przechowywanie i badanie zgodności ze stanem rzeczywistym i prawnym deklaracji podatkowych.
  9. Określenie wymiaru i pobór podatków oraz opłat lokalnych.
  10. Podatek rolny, leśny, od środków transportowych i od nieruchomości – odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej.
  11. Podatek rolny, leśny, od środków transportowych i od nieruchomości – umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek od zaległości podatkowej.
  12. Podatek rolny od osób fizycznych – udzielenie ulgi inwestycyjnej, żołnierskiej, z tytułu nabycia gruntów.
  13. Podatek rolny od osób prawnych – udzielenie ulgi inwestycyjnej, z tytułu nabycia gruntów.
  14. Wydawanie zaświadczeń.
  15. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  16. Pomoc materialna o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

  1. Uchwała Nr L336/2009 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 listopada 2009 roku.
  2. Uchwała Nr L337/2009 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 listopada 2009 roku.
  3. Uchwała Nr L338/2009 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 listopada 2009 roku.
  4. Uchwała Nr 339/2009 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 listopada 2009 roku.
  5. Uchwała Nr L340/2009 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 listopada 2009 roku.
  6. Uchwała Nr XXXI/279/2005 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 23 marca 2005 roku.

Wymagania prawne:

  1. Ustawa Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
  2. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
  3. Ustawa o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
  4. Ustawa o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
  5. Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 52 , poz. 379 z późn. zm.)
  6. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  7. Ustawa o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Zapisy potwierdzające działania w procesie:

  1. Zaświadczenia
  2. Decyzje administracyjne
  3. Postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia
  4. Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.
Karta usług ( otwórz )
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 132 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates