• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zarządzanie Budżetem Urzędu

Nazwa procesu:
Zarządzanie budżetem urzędu

Cel procesu:
-

Właściciel procesu:
Referat Finansowy

Zakres działań w procesie:

  1. Zdiagnozowanie potrzeb finansowych w urzędzie.
  2. Opracowanie projektu budżetu urzędu.
  3. Prowadzenie rachunkowości urzędu.
  4. Opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu urzędu.
  5. Zarządzanie finansami urzędu.
  6. Nadzór i kontrola finansów urzędu.
  7. Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze.

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

  1. Zarządzenie nr 49/08 – Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
  2. Uchwała budżetowa.
  3. Uchwały zmieniające.
  4. Statut Gminy Bełżyce z dnia 13 grudnia 2006

Wymagania prawne:

  1. Ustawa o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  2. Ustawa o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  3. Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Zapisy potwierdzające działania w procesie:
Budżet Gminy, sprawozdania jednostkowe, sprawozdania kwartalne, sprawozdania roczne, bilans jednostki, rachunek zysków i strat.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 184 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates