• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zarządzanie projektami

Nazwa procesu:
Zarządzanie projektami.

Cel procesu:
(-)

Właściciel procesu:
Podinspektor Joanna Rakuś

Zakres działań w procesie:

  1. Inicjacja projektu.
  2. Wybór projektów do realizacji - planowanie projektu.
  3. Monitoring i kontrola projektu.
  4. Częściowe wnioski o płatność.
  5. Sprawozdawczość.
  6. Rozliczenie projektu – ukończenie projektu.

Dokumenty związane z działaniami w procesie:

 • Uchwała Rady Miejskiej w Bełżycach zabezpieczająca środki finansowane w celu realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Wymagania prawne:

 • DECYZJA RADY z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE).
 • DECYZJA RADY z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013) (2006/144/WE)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – ostatnia zmiana Dz.U. z 2010 r. Nr 41, poz. 233.
 • Zapisy potwierdzające działania w procesie:

  • Wniosek, wraz ze studium wykonalności oraz wymaganymi załącznikami.
  • Protokoły, sprawozdania.
  • Tablice informacyjne.
  • Częściowe wnioski o płatność.
  • Końcowy wniosek o płatność.
   

  Gości online

  Naszą witrynę przegląda teraz 173 gości 
  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
  • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • Powiatowe Centrum Informacyjne
  • Mikroporady
  • Proekob
  • Miasto i biznes
  Free business joomla templates