• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zarządzanie inwestycjami

Nazwa procesu:
Zarządzanie inwestycjami

Cel procesu:

Właściciel procesu:
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Zakres działań w procesie:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
  2. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
  3. Opracowanie dokumentacji przetargowej
  4. Ogłoszenie przetargu
  5. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.
  6. Powołanie inspektora nadzoru.
  7. Przekazanie placu budowy wykonawcy robót.
  8. Odbiór wykonanych robót.
  9. Rozliczenie inwestycji.
  10. Zgłoszenie zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ponadto do zakresu działania referatu IGP przyporządkowane są następujące sprawy:

  1. Utrzymanie dróg gminnych tj. koszenie poboczy, odśnieżanie, itp..
  2. Remonty dróg gminnych.
  3. Remonty /modernizacje/ obiektów użyteczności publicznej.
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 131 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates