• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

NAZWA SPRAWY:
Zmiana wpisu do CEIDG

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osobiście lub przez pełnomocnika:
Urząd Miejski w Bełżycach Wydział Organizacyjny
ul.Lubelska 3, 24-200 Bełżyce (pokój nr 6, parter)
w godz. od 7.30 do 15.30.


Za pośrednictwem poczty (w takim przypadku własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza):
Urząd Miejski w Bełżycach
ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce

Elektronicznie na portalu www.firma.gov.pl
Aby wniosek wysłać elektronicznie bezpośrednio do CEIDG należy go podpisać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego.

W trybie anonimowym na portalu www.firma.gov.pl
Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w dowolnym urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek CEIDG-1 - aktualna wersja wniosku CEIDG-1 oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na portalu www.firma.gov.pl w zakładce "Formularze i instrukcje".

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, na podstawie którego można dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgłosić zmianę wpisu do CEIDG, zawiesić działalność gospodarczą, wznowić działalność gospodarczą, wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG.
Jeżeli istnieje taka konieczność oprócz wniosku CEIDG-1 należy wypełnić:

 • załącznik CEIDG-RD (w przypadku dużej ilości kodów PKD),
 • załącznik CEIDG-MW (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej),
 • załącznik CEIDG-RB (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym),
 • załącznik CEIDG-SC (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej),
 • załącznik CEIDG-PN (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku).

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

Dowód osobisty lub paszport.

TERMIN ZŁOŻENIA:

W terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

 • § Od ręki

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku z portalu internetowego CEIDG.

OPŁATY:

Brak.

ODWOŁANIE:

Brak.

PODSTAWA PRAWNA:

 • § Ustawa z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz.1829 z późn.zm.)

INFORMACJE DODATKOWE:

Aktualizację danych we wpisie należy zgłosić w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany. Data zmiany nie może być datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku.


UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.


Więcej informacji można uzyskać na portalu internetowym:www.firma.gov.pl


UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

DO POBRANIA:

 • Formularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do CEIDG (otwórz>>)
 • Część CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza (otwórz>>)
 • Część CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej (otwórz>>)
 • Część CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych (otwórz>>)
 • Część CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych (otwórz>>)
 • Część CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa (otwórz>>)
 • CEIDG-POPR (otwórz>>)

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 141 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates