• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej

NAZWA SPRAWY:

Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście lub przez pełnomocnika:
Urząd Miejski w Bełżycach Wydział Organizacyjny
ul.Lubelska 3, 24-200 Bełżyce (pokój nr 6, parter)
w godz. od 7.30 do 15.30.


2. Za pośrednictwem poczty (w takim przypadku własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza):
Urząd Miejski w Bełżycach
ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce

3. Elektronicznie na portalu www.firma.gov.pl
Aby wniosek wysłać elektronicznie bezpośrednio do CEIDG należy go podpisać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego.

4. W trybie anonimowym na portalu www.firma.gov.pl
Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w dowolnym urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek CEIDG-1 - aktualna wersja wniosku CEIDG-1 oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na portalu www.firma.gov.pl w zakładce "Formularze i instrukcje",

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

Dowód osobisty lub paszport.

TERMIN ZŁOŻENIA:

W terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

 • § Od ręki.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku z portalu internetowego CEIDG.

OPŁATY:

Brak.

ODWOŁANIE:

Brak.

PODSTAWA PRAWNA:

 • § Ustawa z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz.1829 z późn.zm.)

INFORMACJE DODATKOWE:

Likwidację działalności gospodarczej należy zgłosić w ciągu 7 dni od dnia trwałego jej zaprzestania. Data zaprzestania wskazana na wniosku nie może być datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku.

Więcej informacji można uzyskać na portalu internetowym:www.firma.gov.pl

DO POBRANIA:

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 132 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates