• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej

NAZWA SPRAWY:
Zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek CEIDG-1 (druki do pobrania poniżej lub w pokoju nr 6, parter).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

 • Organ ewidencyjny dokonuje wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej niezwłocznie
 • W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni
 • Urząd Miejski w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia informacji o wznowieniu działalności gospodarczej prześle dane z wniosku do:
  • naczelnika Urzędu Skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę
  • właściwego Urzędu Statystycznego
  • właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego

OPŁATY:
Brak opłat

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje

DO POBRANIA:

 • wniosek CEIDG-1 ( otwórz )
 • wzór wypełniania wniosku CEIDG-1 ( otwórz )
 • instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 ( otwórz )

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (ost.zm.:Dz. U. z 2009, Nr 18, poz. 97)
 • Art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007r. , Nr 155, poz.1095 z późn.zm.)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 158 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates