• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

NAZWA SPRAWY:
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej (druki do pobrania poniżej lub w pokoju nr 6, parter).
  2. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł, wnoszona jest gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010.

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.

DO POBRANIA:
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności. ( otwórz )

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 ze zmianami).

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 158 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates