• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wydanie zaświadczenie o przedsiębiorcy wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 30.06.2011 r. przez Burmistrza Bełżyc

NAZWA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 30.06.2011 r. przez Burmistrza Bełżyc.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Bełżycach Wydział Organizacyjny
ul.Lubelska 3, 24-200 Bełżyce (Punkt Obsługi Klienta, parter)
w godz. od 7.30 do 15.30.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o wydanie zaświadczenia

2.   Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Wpłat można dokonać na konto:

Urząd Miejski w Bełżycach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010

lub w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Bełżycach ul.Lubelska 3 (parter) w godz. od 8.00 do 14.00.

 

ODWOŁANIE:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie (ul. Tomasza Zana 38C) w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc.

DO POBRANIA:

Wniosek (otwórz>>)

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates