• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wpis do ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hote

NAZWA SPRAWY:
Wpis do ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Opis obiektu
  2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
  3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
a)kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy Urząd Statystyczny,
b)kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

(druki do pobrania poniżej lub w pokoju nr 6, parter).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 14 dni.

OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł wnoszona jest gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010.

ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc

DO POBRANIA:

 • Wniosek o wpis do ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie ( otwórz )
 • Opis obiektu ( otwórz )
 • Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi ( otworz )
  • Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 141 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates