• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wydanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hot

NAZWA SPRAWY:
Wydanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (druki do pobrania poniżej, lub w pokoju nr 6, parter)
 • Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

OPŁATY:
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia - 17 zł, wnoszona gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010 .

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.

DO POBRANIA:
Wniosek o wydanie zaświadczenia ( otwórz )

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 217 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – (/Dz. U.z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 99 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates