• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

NOWA DROGA OFICJALNIE ODDANA DO UŻYTKU

W dniu 4 listopada 2011r. w miejscowości Stasin miało miejsce oficjalne otwarcie drogi powiatowej Miłocin – Stasin – Podole.

 

W uroczystościach, zorganizowanych wspólnie przez Starostę Lubelskiego, Wójta gminy Wojciechów i Burmistrza Bełżyc, uczestniczyły władze samorządowe szczebla gminnego , powiatowego, samorządu województwa oraz Wojewody Lubelskiego.  Na uroczystości przybył również Poseł na Sejm RP Jan Łopata.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele zarządcy drogi, wykonawcy inwestycji, władze Komisariatu Policji w Bełżycach oraz mieszkańcy Stasina.

Po oficjalnym powitaniu uczestników i okolicznościowych przemówieniach Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli, Wójta gminy Wojciechów Jana Czyżewskiego, Posła na Sejm RP Jana Łopaty, Artura Walaska Sekretarza Województwa oraz Anny Wysockiej Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego,  ks. Jan Hałasa  Proboszcz parafii w Wojciechowie dokonał poświęcenia nowej drogi.

Inwestycja o długości blisko 9,5 km realizowana była w ramach Programu Wieloletniego – „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Koszt całego wykonanego odcinka wyniósł ponad  5 milionów złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z budżetu państwa. Pozostałe 50 procent wydatków sfinansowały wspólnie: powiat lubelski (25 %), gmina Wojciechów i gmina Bełżyce, przez której granice administracyjne przebiega spora część odcinka drogi. Podział kosztów pomiędzy gminami nastąpił proporcjonalnie do długości modernizowanej inwestycji.

Władze samorządowe Bełżyc zabezpieczyły w budżecie na ten cel kwotę 563 tysiące zł.

Droga Miłocin – Stasin – Podole to jedna z ważniejszych tras komunikacyjnych w powiecie lubelskim łącząca drogi wojewódzkie nr 827 Bełżyce – Sadurki i nr 830 Lublin – Nałęczów.

Dokonana poprawa jakości opisanego ciągu komunikacyjnego z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu korzystających z niej użytkowników.

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates