• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Konkurs wiedzy

Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs wiedzy realizowany w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”

 1. Konkurs odbędzie się w dniu 21.06.2013 r.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Nagrody dla zwycięzców Konkursu gwarantowane są przez Organizatora i mają charakter nagród rzeczowych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. pisemna zgoda pełnoprawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych,
  2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
  3. dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.belzyce.pl oraz wysłanie go na adres lub złożenie osobiście:

   Urząd Miejski w Bełżycach
   ul. Lubelska 3                                                                                                     
   24- 200 Bełżyce                                                                                                                       
   (Biuro Obsługi Klienta)

   do dnia 20.06.2013 r. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane,

Głównym celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz jego promowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

Regulamin konkursu (otwórz>>)

Oświadczenie (otwórz>>)

Załącznik do regulaminy (otwórz>>)

Formularz zgłoszeniowy (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates