• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obchody 100 lecia

 

30 czerwca 2013r. odbyły się uroczystości jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach połączone z gminnymi  obchodami Dnia Strażaka.

Rozpoczęły się one uroczystą Mszą św. sprawowaną w intencji strażaków, której przewodniczył kapelan wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ks. Mirosław Ładniak.

Po Mszy św. pododdziały i poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście w uroczystym przemarszu, przy akompaniamencie orkiestry, udali się na plac OSP przy ul. bpa Wilczyńskiego gdzie trwały dalsze uroczystości.

Z okazji swojego święta OSP Bełżyce otrzymało nowy sztandar. Ponadto decyzją Prezydium Zarządu Głównego  Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej jednostka  została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku. Wręczano również odznaczenia indywidualne. Druhowie strażacy otrzymali Złote, Srebrne
i Brązowe Medale za Zasługi Dla Pożarnictwa, jak również medale za wysługę lat. Te ostatnie wręczał Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP
w Bełżycach, w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach Andrzeja Chemperka.

Szczególne wyróżnienie otrzymał senior OSP w Bełżycach, porucznik AK i WIN Henryk Sulenta. Minister Jan Stanisław Ciechanowski – Kierownik  Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował druha Sulentę medalem PRO PATRIA za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Dekoracji dokonała obecna na uroczystościach pani Minister Bożena Żelazowska.

W słowach skierowanych do strażaków Burmistrz Bełżyc podziękował za dotychczasową działalność będącą godnym do naśladowania wzorem bezinteresownej służby dla dobra wspólnego. - Poprzez swoją pracę, wykonywaną niejednokrotnie z poświęceniem zasługujecie na szczególny szacunek mieszkańców Gminy Bełżyce. Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowaną postawę przy wykonywaniu zadań służących ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkieg.-mówił. Swoje wystąpienie Burmistrz zakończył życzeniami dalszego pomyślnego rozwoju jednostki oraz satysfakcji
z realizowanych działań. Na pamiątkę spotkania przekazał okolicznościowy adres i mosiężną statuetkę.

 


 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 106 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates