• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Nowe place zabaw w Matczynie i Krzu

„Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Kierz i Matczyn gm.Bełżyce”

Projekt pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kierz i Matczyn gm. Bełżyce” zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Cel projektu: podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Kierz i Matczyn poprzez budowę i zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku.

Okres realizacji: 22.10.2012 – 31.03.2014

Opis projektu:

W ramach zadania finansowanego ze środków PROW i Gminy Bełżyce wykonano bezpieczne miejsca zabaw, na których zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci. Ponadto zagospodarowano plac wokół i dokonano nowych nasadzeń ozdobnych. Jest to już kolejny projekt inwestycyjny, który w znaczący sposób wpłynie na poprawę estetyki naszej gminy oraz poprawę bezpieczeństwa najmłodszych. Stwarzając miejsca integracji społecznej mamy bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz przyczyniamy się do wzrostu atrakcyjności gminy Bełżyce. Zaprojektowane plac zabaw są bezpieczne, atrakcyjne, wszechstronnie rozwijające dzieci oraz ogólnodostępne.

Wartość inwestycji: 191 969,87 zł, w tym dofinansowanie 109 338,00 zł, środki własne Gminy Bełżyce: 82 631,87 zł.

 

543
21

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates