• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych

NAZWA SPRAWY:

Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

Informacje dodatkowe:

Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), wygasa w przypadku:
niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):

 • złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
 • dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 2. W przypadku niedopełnienia  w terminach obowiązku złożenia oświadczenia, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
 3. W przypadku, niedopełnienia w terminach dokonania opłaty w wysokości określonej  w art. 111 ust. 2 i 5, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku  dokonania opłaty  dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
 4. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.
 5. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną sprzedawcy  za sprzedane  napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 6. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

L.p.

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana  w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu

przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2 100,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie (pobierz druk .pdf>>)

Oświadczenie (pobierz druk .doc>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates