• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bełżyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 

Pełna treść obwieszczenia (otwórz>>)

Załączniki:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce w granicach administracyjnych. Cześć II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. (otwórz>>)
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce. (otwórz>>)
 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce w granicach administracyjnych. Część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. (otwórz>>)
 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce w granicach administracyjnych. Część II. Kierunki rozwoju i polityka przestrzenna. (otwórz>>)
 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce w granicach administracyjnych. Część I. Uwarunkowania rozwoju. (otwórz>>)
 6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce w granicach administracyjnych. Część I. Uwarunkowania rozwoju. (otwórz>>)
 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. Schemat Nr 1. Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenów na obszarze miasta i gminy Bełżyce. (otwórz>>)
 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. Schemat Nr 2. Rozmieszczenie obszarów objętych obowiązującymi mpzp. (otwórz>>)
 9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. Schemat Nr 3. Rozmieszczenie wniosków osób fizycznych i prawnych złożonych do studium. (otwórz>>)
 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. Schemat Nr 4. Rozmieszczenie obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (otwórz>>)
 11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. Schemat Nr 5. Rozmieszczenie abiotycznych zasobów środowiska, objętych ochroną prawną oraz obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych. (otwórz>>)
 12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. Schemat Nr 6. Istniejący układ komunikacyjny oraz szlaki turystyczne. (otwórz>>)
 13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. Schemat Nr 7. Rozmieszczenie wybranych elementów infrastruktury technicznej. (otwórz>>)
 14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce w granicach administracyjnych. Część III. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium. (otwórz>>)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 139 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates