• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Nabór wniosków!

Nabór wniosków na kolektory słoneczne i fotowoltaikę

Gmina Bełżyce przystępuje do przygotowania i wdrażania projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych z zakresu tworzenia instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to II kwartał 2016, a realizacji przedmiotowej inwestycji lata 2017-2018.

W ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, możliwe będzie finansowanie kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych. Instalacje są przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych, agroturystycznych. W związku z powyższym najprawdopodobniej zaistnieje konieczność rozdzielenia instalacji elektrycznej gospodarstwa domowego od rolnego poprzez zamontowanie dodatkowego licznika energii. Montaż licznika będzie stanowić koszt  Właściciela posesji.

Kolektory słoneczne – finansowana będzie kompletna instalacja (panele, zbiorniki, orurowanie obiegu glikolowego, pompa, sterownik) wraz z montażem i dokumentacją, z wyłączeniem górnej wężownicy i grzałki elektrycznej, które stanowią koszt leżący po stronie użytkownika. Panele słoneczne mogą być montowane na ścianie, balkonie lub dachu budynku mieszkalnego. W przypadku posadowienia instalacji na gruncie, wykonanie konstrukcji pod panele należy do Właściciela. Pomiędzy Gminą a Właścicielem, zawierane będą umowy w sprawie udostępnienia terenu nieruchomości na potrzeby budowy instalacji.
W przypadku współwłasności umowy muszą być zawarte z każdym współwłaścicielem działki. Koszt poniesiony przez wnioskodawcę szacuje się ok. 1600 zł. Rzeczywista kwota udziału zostanie wyliczona po wyborze wykonawcy instalacji.

Ogniwa fotowoltaiczne – to instalacja w której energia słoneczna przez zestaw ogniw fotowoltaicznych zamieniana jest na energię elektryczną. Finansowane będą instalacje „zamknięte”, zakładające wykorzystanie całej wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby mieszkalne oraz instalacje „otwarte” umożliwiające oddawanie wytworzonej energii do sieci elektrycznej. Instalacja nie służy produkcji energii na sprzedaż. Finansowane będą kompletne instalacje, w przypadku instalacji „zamkniętych” - z akumulatorami, służącymi do magazynowania energii. Poziom finansowania wyniesie 85% kosztów dla instalacji „zamkniętych” i 65% dla instalacji „otwartych”. Zainteresowani ogniwami fotowoltaicznymi będą musieli ponieść koszt wykonania projektu indywidualnego i wizji lokalnej na etapie przygotowania projektu (marzec– kwiecień 2016), a całość dopłaty poniesionej przez wnioskodawcę szacuje się w granicach 7-8 tys. zł (instalacja 3kW, 65% dofinansowania). Rzeczywista kwota udziału zostanie wyliczona po wyborze wykonawcy instalacji.

Domy, w których montowane będą instalacje obowiązkowo muszą być wyposażone w sprawną instalację przeciwprzepięciową oraz dachy pokryte materiałem innym niż eternit.

 1. W ramach projektu Gmina Bełżyce dopuszcza montaż instalacji o mocach
  • 2,5 kW (10 ogniw)
  • 3,0 kW (12 ogniw)
  • 3,5 kW (14 ogniw)
  • 4,0 kW (16 ogniw)
  • 4,5 kW (18 ogniw)
  • 5,0 kW (20 ogniw)
 2. Przyjmuje się, że z 1 kW ogniwa można uzyskać ok. 1000 kWh/rok.
 3. Wymiary ogniwa to 1,0m x 1,7m. Dla instalacji 3kW potrzebne jest 12 szt. ogniw t.j. 20 m2 powierzchni. Jest to najczęściej stosowana instalacja dla domów jednorodzinnych (4-5 osób).
 4. Podatek VAT od instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od miejsca jej montażu i wynosi:
  • 8 % - budynki mieszkalne, garaże połączone z tymi budynkami
  • 23 % - budynki pozostałe (gospodarcze, usługowe), instalacje posadowione na gruncie.
 5. Przewidywany zwrot kosztów następuje w ciągu 4-5 lat.
 6. Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, właściciel będzie zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań dla Zakładu Energetycznego z ilości wyprodukowanej energii. Zaniedbania w tym zakresie grożą karą do 1000 zł.
 7. Inwestorem instalacji oraz właścicielem przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji będzie Gmina Bełżyce. Właściciel posesji będzie w tym czasie użytkownikiem instalacji, a po upływie 5 lat stanie się właścicielem.

Deklaracje wraz z wypełnioną ankietą należy składać:

 1. w Punkcie Obsługi Klienta UM Bełżyce lub
 2. przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce,
 3. Termin składania ankiet z deklaracjami: od 22 lutego do 04 marca 2016 r. w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.
 4. szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 5162739 lub kierować na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W późniejszych terminach zorganizowane zostaną spotkania dla mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji. Informacja w tym zakresie zostanie z wyprzedzeniem umieszczona na stronie internetowej Urzędu oraz przekazana  telefonicznie na numer podany w ankiecie lub adres e-mail.

Uwaga!!!
W związku z pojawieniem się na terenie naszej gminy firmy podającej się jako wykonawca urządzeń odnawialnych źródeł energii, z którą Gmina Bełżyce rzekomo podpisała umowę informuję:
1. Gmina Bełżyce nie zawierała umowy z żadną firmą.
2. W chwili obecnej trwa nabór wniosków na realizację tych urządzeń.
3. W przyszłości przedstawiciele firmy wykonawczej wyłonieni przez Gminę będą posiadali pisemne upoważnienie od Burmistrza Bełżyc.

Druki do pobrania:

 1. Ankieta w sprawie dofinansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (otwórz .pdf >>) (otwórz .doc >>)
 2. Deklaracja dotycząca udziału w projekcie polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznej (otwórz .pdf >>) (otwórz .doc >>)
 3. Deklaracja dotycząca udziału w projekcie polegającym na montażu instalacji solarnych (otwórz .pdf >>) (otwórz .doc >>)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates