• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Rozwój usług elektronicznych

 

W dniu 7 października 2016 r. przedstawiciele Miasta Krasnystaw, Gminy Kazimierz Dolny i Gminy Bełżyce zawiązali partnerstwo w celu realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko - wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko - wiejskiej Bełżyce”.

Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego partnerów projektu oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości już istniejących usług elektronicznych. Wprowadzone zostaną nowe e-usługi dla mieszkańców gmin oraz przedsiębiorców. W ramach projektu przewidziano także zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz zakup oprogramowania, co pozwoli usprawnić procesy wewnętrzne w jednostkach partnerów projektu oraz zapewni bezpieczeństwo danych.

Efektem zmian ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu do informacji publicznej i korzystania z niej, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ich dostępności, jak również przyspieszenie realizacji czynności, zaoszczędzenie czasu wcześniej poświęcanego na osobiste stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisano w dniu 14 czerwca 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 525 687,32 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 4 525 687,32 zł.

Wartość dofinansowania to 3 846 834,21 zł.

Zakończenie rzeczowe realizacji zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2020 r.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 100 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates