• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum

„Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum”

Cel projektu: zatrzymanie procesów marginalizacji zdegradowanych przestrzeni i przywrócenie im funkcji oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej i poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Zakres projektu obejmuje:

1) remont i modernizację bazy sportowej  i obiektów rekreacyjnych Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach w skład którego wchodzą: roboty budowlane w pawilonie sportowym, wyposażenie siłowni, montaż oświetlenia LED, instalacja elektryczna, remont boiska wraz z bieżnią, remont ogrodzenia, remont dróg wewnętrznych, remont placów i chodników, montaż OZE (panele solarne), instalacje sanitarne,

2) rewitalizację parku miejskiego i pierzei rynkowej obejmującą: budowę elementów małej architektury (ławki betonowe, siedziska, kosze na śmieci, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe na placu zabaw, tablice regulaminowe), zakup sceny przenośnej oraz instalacji wystawienniczych zewnętrznych.

Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to: liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Bełżyce, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcia projektu: 09.10.2017 r.

- zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.10.2020 r.

- zakończenie finansowe projektu: 30.11.2020 r.

Wartość projektu: 7 875 499,34 zł

Dofinansowanie UE: 6 082 702,72 zł

Wkład własny: 1 792 796,62 zł

park8park7park6
park5park4park3
park2park17park15
park14park13park12
park112park11park 1
AutoSave_park20AutoSave_park19AutoSave_park18

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates