• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Komunikat dotyczący opłat

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem i zbliżający się termin płatności podatków przypadający na 15.03.2020r. i innych opłat względem gminy np: opłata za wodę, śmieci  zwracam się z prośbą o dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, aby ograniczyć osobiste stawiennictwo w urzędzie i u sołtysa. Informuję o możliwości zapłaty podatku przez najbliższą rodzinę, pozwalają na to przepisy Ordynacji podatkowej. W treści przelewu należy wpisać: dane podatnika oraz numer decyzji podatkowej.

Burmistrz Bełżyc

KONTA BANKOWE
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:
21 8685 0001 0020 1902 2000 0090
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

Opłaty z tytułu podatków od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportu i pozostałych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy,
który nie uległ zmianie:
47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates