• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

PROJEKT „WSPÓLNA HISTORIA , WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach została zakwalifikowana do udziału w europejskim projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” . W ramach tego projektu będziemy realizować własny projekt „ Wspólna historia , wspólna przyszłość”. Przedsięwzięcie to zostanie sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

 

W ramach projektu będziemy współpracować ze Szkołą Podstawową w miejscowości Śaśtin- Staże na Słowacji. Nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Śaśtin- Staże w2015 roku . Obie szkoły wzięły udział w spotkaniach projektowych i od tego momentu ściśle ze sobą współpracują. Miasto Śaśtin- Staże w 2017 roku zostało miastem partnerskim Bełżyc.

Tematem projektu „Wspólna historia , wspólna przyszłość” jest zapoznanie uczniów ze zmianami społeczno- ekonomicznymi zachodzącymi na tym obszarze od XIX w. przez odzyskanie niepodległości i uzyskanie praw kobiet do chwili obecnej oraz z prawami mieszkańców Unii Europejskiej.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach w swoich krajach na temat historii i zmian społecznych swoich krajów od XIX w. do współczesności. Uczniowie wymienią się informacjami na temat sposobu życia ludzi o różnym statusie materialnym i społecznym od XIX w. do współczesności.

Podczas wspólnego spotkania na Słowacji uczniowie wymienią się informacjami na temat życia Polaków i Słowaków w XIX i XX wieku. W ramach projektu będą mogli zwiedzić Wiedeń i inne miejsca związane z Cesarstwem Austriackim a także Bratysławę , parlament słowacki , muzeum narodowe i Uniwersytet Jana Komeńskiego.

Cele projektu obejmują:

 • Wzmocnienie kompetencji kluczowych;
 • Zdobycie i rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego uczenia się;
 • Nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego , przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego ;
 • Poszerzanie swojej wiedzy poprzez szkolenia i materiały dydaktyczne wykorzystujące technologię informacyjną ;
 • Zdobywanie nowych umiejętności na warsztatach muzealnych , podczas ćwiczeń i spotkań , w czasie pracy w grupach i zespołach.
 • Aktywny udział w życiu społecznym szkoły.


Główną kompetencją na której bazuje projekt jest kompetencja obywatelska . Uczniowie będą poruszać kwestie dotyczące sprawiedliwości społecznej, równości i demokracji .

Drugą kompetencją są kompetencje cyfrowe : wykorzystywanie technologii informacyjnej do komunikowania się , tworzenie prezentacji i ulotek , krytyczne podejście do informacji w Internecie.

Kolejną kompetencją jest kompetencja w zakresie wielojęzyczności . Uczniowie podczas komunikowania się będą wykorzystywać język angielski , a z czasem poznają podstawowe słownictwo języka słowackiego ,a uczniowie ze Słowacji opanują podstawy języka polskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do pogłębienia i rozszerzenia współpracy ze szkołą partnerską na Słowacji . Wpłynie to na jakość kształcenia a szkoła stanie się bardziej otwarta , skuteczniejsza, europejska i międzynarodowa.

Poznanie historii demokracji w naszym regionie Unii Europejskiej posłuży wzmocnieniu europejskiej tożsamości młodego pokolenia , nabywaniu nowej wiedzy , umiejętności i kompetencji , aby w przyszłości mieć szanse rozwoju kreatywności , aktywności , możliwości zatrudnienia cz zyskania świadomości międzykulturowej , co spowoduje ,że będziemy bardziej kreatywnie korzystać ze zdobytej wiedzy .

Irena Bartuzi Halina Korębska


 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 154 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates