• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie gm. Bełżyce

Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie.

Projekt obejmuje kompleksową, głęboką termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie, poprzez wymianę instalacji c. o. i c. w. u., wymianę źródeł ogrzewania, użycie paneli fotowoltaicznych jako dodatkowe źródło energii (OZE), wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych na LED, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku.

Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.

Okres realizacji projektu:

 • rozpoczęcie projektu – 12.12.2018 r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji projektu – 31.10.2020 r.
 • zakończenie finansowe projektu – 30.11.2020 r.

Wartość projektu – 1 150 269,69 zł

Dofinansowanie UE: 705 590,66 zł

Wkład własny: 444 679,03 zł

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 121 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates