• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

OZE w gminie Bełżyce

 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Cel główny projektu: poprawa jakości życia mieszkańców regionu, w tym Gminy, dzięki poprawie warunków środowiskowych i inwestycjom w nowoczesne technologie.

Cel bezpośredni projektu: wykorzystanie energii odnawialnej przez zainstalowanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.Cele szczegółowe:

 • zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,;

 • wzrost efektywności wykorzystania energii;

 • obniżenie kosztów zużycia energii;

 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,

 • podniesienie jakości życia mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

 

Zakres projektu obejmuje zakup i instalację kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła (aerotermalnych) i kotłów na biomasę. Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w Gminie Bełżyce wyniesie 482 szt. Planowana liczba podłączonych gospodarstw domowych: ok. 364.Kluczowe rezultaty projektu to:

 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE;

 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE;

 • szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych;

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych;

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE;

 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE;

 • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;

Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu: 21.08.2019 r.

- zakończenie rzeczowe realizacji: 21.12.2021 r.

- zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2021 r.Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 6 310 831,80 zł

Dofinansowanie: 3 205 103,00 zł

Wkład własny: 2 622 357,00 zł

Cel główny projektu: poprawa jakości życia mieszkańców regionu, w tym Gminy, dzięki poprawie warunków środowiskowych i inwestycjom w nowoczesne technologie.

Cel bezpośredni projektu: wykorzystanie energii odnawialnej przez zainstalowanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,;

 • wzrost efektywności wykorzystania energii;

 • obniżenie kosztów zużycia energii;

 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,

 • podniesienie jakości życia mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

 

Zakres projektu obejmuje zakup i instalację kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła (aerotermalnych) i kotłów na biomasę. Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w Gminie Bełżyce wyniesie 482 szt. Planowana liczba podłączonych gospodarstw domowych: ok. 364.Kluczowe rezultaty projektu to:

 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE;

 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE;

 • szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych;

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych;

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE;

 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE;

 • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;

Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu: 21.08.2019 r.

- zakończenie rzeczowe realizacji: 21.12.2021 r.

- zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2021 r.Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 6 310 831,80 zł

Dofinansowanie: 3 205 103,00 zł

Wkład własny: 2 622 357,00 zł

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 104 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates