• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Pomoc rekompensująca z powodu COVID-19

Burmistrz Bełżyc informuje, że w dniu 29 maja 2020r Rada Miejska w Bełżycach podjęła Uchwałę NR XXIII/245/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w związku z tym jeżeli Państwa działalność mieści się w kategoriach dotyczących zwolnienia należy złożyć wniosek wraz z poniższymi dokumentami:

1. korekty informacji/deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1/DN-1 wraz z załącznikami, w której należy wykazać zwolnienie,

2.formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19-załacznik nr1 do niniejszej uchwały,

3. oświadczenia o wielkości pogorszenia płynności finansowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Bełżycach.

Telefon do kontaktu 81 516 27 66, 81 516 27 64

W/w dokument są dostępne: https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1518758

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates