• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zgłaszanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne

Burmistrz Bełżyc informuje rolników, że straty w gospodarstwach rolnych spowodowane w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych można zgłaszać do 15 lipca 2020 r., do Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

Składane oświadczenie o poniesionych stratach w uprawach musi być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie  złożonym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wraz z oświadczeniem, każdy rolnik zobowiązany jest  przedłożyć (do wglądu lub kserokopię) wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2020 rok, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus.

W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian
w roku 2020 w odniesieniu do wniosku  z 2019 r. – powinien zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR celem pobrania kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Bardzo ważne jest, aby w tabeli oświadczenia wpisać wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR.!!!

Nadmieniam, że właściciel gospodarstwa składając wniosek o oszacowanie strat zobowiązany jest złożyć oświadczenie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach spowodowanych wystąpieniem suszy.

Właściciel gospodarstwa, w którym prowadzona jest produkcja zwierzęca zobowiązany jest do złożenia dodatkowego oświadczenia o wielkości tej produkcji.

 

Do pobrania:

Wniosek o oszacowanie strat 2020 r. (otwórz>>)

Oświadczenie susza. (otwórz>>)

Oświadczenie zwierzęta. (otwórz>>)

Druki wniosku i oświadczeń można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

Jednocześnie informuję, że zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzenie protokołu będzie możliwe za pomocą aplikacji publicznej, bez udziału Komisji.

 

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates