• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce

Projekt  złożony przez Gminę Bełżyce „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” w związku z zakończeniem oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w typie projektu 1b - dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5 000 a 99 999 mieszkańców, znalazł się na 1 miejscu listy projektów skierowanych do negocjacji.

 

Jest to konkurs realizowany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a jego założenia były  opracowane we współpracy z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy. Wartość  całkowita projektu wynosi: 3 094 339,50 zł

Celem projektu jest  przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych, tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców na poziomie gminy.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates