• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Inicjatywa budowy pomnika

Prawie każda miejscowość Ziemi Bełżyckiej odznaczała się bohaterskimi czynami swoich mieszkańców w okresie II wojny światowej, a także w latach powojennych. W licznych miejscach upamiętnione zostały one nagrobkami bohaterskich synów naszej ziemi. We wnętrzach kościołów wmurowano imienne tablice stanowiące świadectwo patriotyzmu i miłości tych ludzi do Ojczyzny.

Byłem świadkiem wielu czynów patriotycznych w czasie okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu w 1944 r., kiedy to byliśmy krajem nie w pełni suwerennym. Wówczas na terenie Gminy Bełżyce i okolic działały oddziały partyzanckie różnych ugrupowań politycznych, które odznaczały się głębokim patriotyzmem i stawiały dobro Ojczyzny ponad swoje własne.

Marzyło mi się zawsze, żeby upamiętnić w Bełżycach pomnikiem i słowem pisanym dzieła nie tylko żołnierzy tych oddziałów we wrześniu 1939 r. oraz tych 101 bezbronnych osób zamordowanych bestialsko przez Wehrmacht w Szczekaczkach, Bełżycach i innych miejscach zagłady, ale i tych zamordowanych z wyroku władzy sowieckiej w Katyniu, Starobielsku, Charakowie i łagrach sowieckich.

Wielu walczyło z okupantem niemieckim po klęsce wrześniowej w 1939 r. w szeregach Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych poświęcając swoje młode życie w obronie Polski. Armia Czerwona z pomocą polskich partyzantów wyzwoliła Polskę spod okupacji niemieckiej, ale natychmiast NKWDF i UB aresztowało tych patriotów skazując ich na karę śmierci lub długoletnie więzienia.

Z ukrywających się osób tworzyły się oddziały samoobrony, a w rejonie Bełżyc, Wojciechowa, Podola i Chodla powstawały oddziały bojowe mjr "Zapory" pod znakiem Wolność i Niezawisłość. Godzi się upamiętnić wszystkich synów Ziemi Bełżyckiej - naszych dziadków, ojców, braci, którzy walczyli za niepodległą Polskę. Idea budowy pomnika niepodległościowego jest w końcowym stadium realizacji. Przygotowany jest do uroczystego poświęcenia w dniu 29 maja br., kiedy to oddamy hołd im wszystkim podczas mszy świętej.

Każdy z nas winien dołożyć swoją cegiełkę do budowy pomnika i nie powinno nikogo z nas zabraknąć w szeregach ofiarodawców w miarę swoich możliwości - gdyż jesteśmy w potrzebie. Środki finansowe są gromadzone na koncie bankowym.

Ppłk st. sp. AK - BCh WP
Władysław Rokicki
Inicjator Budowy Pomnika Niepodległościowego w Bełżycach
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 126 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates