• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Towarzystwo regionalne

"Nie umiera, kto żyje w pamięci Narodu"

- to motto na pomniku, którego odsłonięcie ma nastąpić w Bełżycach w niedzielę 29 maja br.

Inicjatywa budowy pomnika powstała około 2 lata temu, podczas reaktywowania Towarzystwa Regionalnego Bełżyc.

Był to okres pełen pomysłów, zapału i sił, aby wspólnie podjąć się dużego wysiłku mając na celu by nasze miasto godnie uczciło pamięć Tych, którzy oddali życie na naszej ziemi w walce z okupantem niemieckim.

Czas zaciera ślady, kombatanci, którzy żyją i działają w różnych grupach, którzy sami walczyli i przeżyli okres wojny zbliżają się do wieku mocno dojrzałego. Pokolenie, które urodziło się podczas wojny, albo po wojnie rozumie upływający czas, pragnie przekazać trwały ślad z przeszłości jako pamięć o tych, którzy oddali swą krew na naszej bełżyckiej ziemi.

Pierwsze zebranie zgromadziło około 100 osób. Zgłosili się prawie wszyscy kombatanci. Cały zapał płynął od ppłk. Władysława Rokickiego, który pochodzi z okolic Bełżyc, a poparty został przez wszystkich zebranych kombatantów, jak również przez Marię Gruner - Prezesa Towarzystwa Regionalnego Bełżyc - władze Miasta na czele z Burmistrzem Bogdanem Czuryszkiewiczem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Widelskim, którzy urodzili się w Bełżycach, wzrastali w atmosferze rozmów rodziców z czasów przeżyć wojennych, dokładnie wiedzieli, które groby na miejscowym cmentarzu, to groby synów naszej ziemi, którzy oddali swe życie za ojczyznę.

Zawiązał się społeczny Komitet Budowy Pomnika. Byliśmy w szczególnie korzystnej sytuacji, bo realizacji projektu i wykonania podjął się bełżyczanin, znany z wykonawstwa wielu pomników w różnych miejscach Lubelszczyzny i w kraju - Pan Witold Marcewicz.

Od pomysłu do realizacji to czas mozolnych trudów, ustalenie lokalizacji pomnika, zatwierdzenia projektu i załatwieniu różnych niezbędnych formalności, aby można było przystąpić do rozpoczęcia prac przy pomniku.

Pierwsze prace wykonano 25 września 2004 roku, a 2-go października wmurowany został akt erekcyjny oraz wbudowanie kamienia węgielnego. Poświęcenia placu dokonał Ks. Prałat Czesław Przech.

5 grudnia 2004 r. odbyła się sesja plenarna Towarzystwa Regionalnego Bełżyc na temat "Dzieje Bełżyc i okolic" - gdzie zostały przedstawione między innymi ciekawe referaty z obejmujące dzieje Bełżyc.

Dr Ewa Kurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosiła referat na temat "Ruch oporu na terenie Bełżyc i okolic w latach 1939 - 1947", a także Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski z UMCS wygłosił wykład "Drogi Polski do niepodległości" z uwzględnieniem Bełżyc.

Mieliśmy i mamy wielu sprzymierzeńców naszej idei budowy pomnika wśród przedstawicieli różnych organizacji kombatanckich w Lublinie, a także wśród różnych instytucji, które udzieliły nam pomocy materialnej, a także Rektor UMCS - u w Lublinie udzielił zgody na koncert Zespołu Tańca Ludowego UMCS, z którego całkowity dochód był przeznaczony na budowę pomnika.

Od kilku miesięcy mozolnie zbieramy fundusze na budowę pomnika. Jesteśmy blisko celu. Odsłonięcie pomnika planowane jest na niedzielę 29 maja br. Bogaty program, który szczegółowo będzie zapowiadany w prasie, radio i telewizji zapowiada szeroki udział kombatantów, Kompanii Honorowej Wojska, zaproszonych gości z Warszawy i Lublina, jak najszerszy udział mieszkańców Bełżyc, młodzieży miejscowych szkół, oraz wszystkich dla których pamięć tamtych dni jest droga, wyzwala w naszych sercach uczucie aby swą postawą zaangażowaniem przyczynić się do uczczenia pamięci synów naszej bełżyckiej ziemi, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Jesteśmy im winni pamięć i cześć.Maria Walczak Gruner
Prezes Towarzystwa
Regionalnego Bełżyc
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates