• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 750
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 3082
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1638
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1385
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 2177
6 Wpis do rejestru wyborców 2212
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2448
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2047
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2354
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 2245
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2901
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2122
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 3319
14 Zmiana imienia lub nazwiska 788
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 771
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2653
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 2079
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 2017
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 719
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2078

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 134 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates