• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 781
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 3125
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1678
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1411
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 2201
6 Wpis do rejestru wyborców 2238
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2478
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2070
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2380
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 2270
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2928
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2146
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 3367
14 Zmiana imienia lub nazwiska 818
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 799
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2686
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 2106
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 2044
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 749
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2105

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 147 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates