• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obsługa spraw cywilnych

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaświadczenie o stanie cywilnym 815
2 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL 3169
3 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców 1729
4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 1447
5 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 2232
6 Wpis do rejestru wyborców 2274
7 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 2512
8 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2100
9 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej 2410
10 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin 2300
11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP 2961
12 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 2175
13 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 3415
14 Zmiana imienia lub nazwiska 848
15 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 838
16 Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 2717
17 Sprostowanie aktu stanu cywilnego 2136
18 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 2073
19 Uzupełnienie akt stanu cywilnego 805
20 Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2134

Strona 1 z 2

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates