• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

WYNIKI KONKURSU "MALUCH+" 2021

W dniu wczorajszym zostało ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 MALUCH +” 2021. Gmina Bełżyce, jako jedna z niewielu w województwie lubelskim, znalazła się na liście rankingowej, otrzymując dofinansowanie w kwocie 1 980 000,00 zł. W ramach projektu powstanie żłobek, usytuowany przy obecnym Samorządowym Przedszkolu przy ulicy Bychawskiej, który zapewni opiekę 60 dzieciom z terenu naszej gminy.

 

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki

 

Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 10 tańcach

 

W dniach 28 – 29 listopada 2020 r. na Hali Sportowej Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach odbędą się Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 10 tańcach oraz Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki.

Więcej…

 

Centrum Usług Społecznych

20 listopada 2020 r. Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka podpisał porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy przy powstaniu i testowaniu Modelu Centrum Usług Społecznych w województwie lubelskim na terenie powiatu lubelskiego w gminie Bełżyce. Porozumienie zostało zawarte z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim i Starostą Lubelskim Zdzisławem Antoniem. Przy podpisywaniu również byli obecni dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata Romanko, powiatu - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jacek Figarski i Anna Ostasz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Bełżyce oraz Sekretarz Województwa Lubelskiego Róża Dyrka.

Więcej…

 

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Matczyn

Trwają roboty drogowe związane z realizacją inwestycji gminnej "Modernizacja drogi gminnej na dz. 104 i 181 w miejscowości Matczyn". W ramach zadania zostanie wykonany nowy odcinek drogi asfaltowej o długości 255mb. Wartość robót po przetargu to 90 825,29 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy: 21.12.2020 r. Jest to drugi etap budowy tej drogi, który docelowo stworzy połączenie między drogami powiatowymi nr 2258L i 2233L. W przyszłym roku wspólnie z Gminą Wojciechów planujemy przebudować ostatni odcinek brakującego połączenia ok. 650 m.

Więcej…

 

PROGRAM ,,WSPIERAJ SENIORA”

Burmistrz Bełżyc  Ireneusz Łucka w dniu 19 listopada 2020 r. podpisał  umowę z Wojewodą Lubelskim na udzielenie dotacji na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej   „Wspieraj Seniora”  na rok 2020 w ramach Solidarnościowego  Korpusu Wsparcia Seniorów.

 

Więcej…

 

Urząd Statystyczny w Lublinie

 

Spis rolny

 

Konkurs dla KGW na świąteczny spot promujący Produkt Polski

Oddział Terenowy KOWR w Lublinie informuje o konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich, który dotyczy przygotowania 30-sekundowego „Spotu Świątecznego promującego PRODUKT POLSKI”. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 27 listopada 2020 r. Regulamin znajduje się poniżej.

Regulamin konkursu na Spot Świąteczny promujący PRODUKT POLSKI

 

Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących "Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na rok 2021". (otwórz>>)

 

Przebudowa ul. Ogrodowej

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru robót zadania "Przebudowa ul. Ogrodowej". Był to III etap związany z przebudową tej ulicy. Wartość robót wyniosła 64 tys.zł.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach informuje, iż w związku
z koniecznością wymiany zasuwy na sieci wodociągowej przy ul. Kazimierskiej w Bełżycach,
w dniu 18.11.2020 r. w godzinach 8.00-17.00
nastąpi przerwa w dostawie wody obejmująca ulice:
Kopernika, Kazimierska, Szewska, Grażewicza, Sportowa, Kwiatowa, Jabłoniowa,
Szpitalna (odcinek pomiędzy ul. Grażewicza a Sportową).
Beczkowóz z wodą przeznaczoną do celów sanitarnych znajdować się będzie
na parkingu przy ul. Kazimierskiej (przystanek Bus).

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor
Antoni Rumiński

 

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny już się rozpoczął. Wrzesień dobiega końca, co oznacza, że część rolników, w ramach obowiązku,zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii, na której codziennie dyżurują pracownicy urzędów statystycznych. Część osób udała się do swoich Urzędów Gmin, gdzie w obecności przeszkolonego pracownika, wypełniła elektroniczny formularz spisowy podając dane dotyczące swojego gospodarstwa. Osoby, które się jeszcze wahają, mogą w każdej chwili wypełnić formularz elektroniczny i spełnić swój ustawowy obowiązek. W momencie pojawienia się problemów z samodzielnym wypełnieniem formularza, w celu uzyskania pomocy, można zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 279 99 99 lub do najbliższego Urzędu Statystycznego.Nie odkładajmy spisu na później, ponieważ w skali całego kraju, jest to ogromne przedsięwzięcie i bardzo duże wyzwanie dla każdej z gmin. Użytkownicy gospodarstw rolnych mają możliwość i obowiązek samopisu przez Internet na stronie https://spisrolny.gov.pl.

 

Przebudowa ulicy Bednarskiej

Rozpoczęły się roboty drogowe związane z przebudową ulicy Bednarskiej. W zakresie robót jest m.in. przebudowa sieci gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Droga docelowo będzie posiadała nawierzchnię z kostki brukowej . Umowny termin zakończenia zadania to 21 grudnia b.r.. W związku z powyższym do tego czasu mogą wystąpić czasowe wyłączenia z ruchu ww. odcinka drogi gminnej.

Więcej…

 

11 listopada 2020 Narodowe Święto Niepodległości

Więcej…

 

Informacja Wojewody Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 7 listopada 2020 r. wejściu w życie w dniu 7 listopada br. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1972) wskazującego nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 7 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r.

 

Informacja

Informuję, że Gmina Bełżyce złożyła wniosek do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrona zabytków 2021, na przeprowadzenie prac konserwatorskie przy zabytku - Kapliczce (1841 r.) z kamiennym krzyżem i figurą Chrystusa Ukrzyżowanego (1664 r.) w Babinie. Aktualnie obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu. Wartość specjalistycznych prac konserwatorskich oszacowano  na ponad 100 000,00 zł.

 

Czyste powietrze

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku
z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Więcej…

 

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

 

Informacja Wojewody Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 4 listopada 2020 r. wejściu w życie w dniu 3 listopada br. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) wskazującego nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 4 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 listopada 2020 r.

 

Strona 1 z 9

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Platforma Zakupowa

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates