• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Bełżyc

Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach, oraz Ludowy Zespół Sportowy"Tęcza" Bełżyce zaprasza na Turniej Halowy piłki nożnej o Puchar Burmistrza Bełżyc,który odbędzie się w dniu 22.01.2017r. (niedziela), rozpoczęcie o godzinie 9.30 w hali sportowej CKFiS w Bełżycach przy ul.Ks.Bp.Wilczyńskiego 62. Celem imprezy jest wyłonienie najlepszej drużyny piłki nożnej organizowanego turnieju.  Rywalizować ze sobą będą reprezentacje: LZS "Tęcza" Bełżyce, MKS Stal Poniatowa, KS Lublinianka Lublin, oraz GKS Orion Niedrzwica,łącznie 8 drużyn w których uczestniczyć będzie ok.80 młodzieży i osób dorosłych z terenu województwa lubelskiego.

 

Apel do hodowców drobiu

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

 

Więcej…

 

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

 

154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

 

Informacja

Przypomnienie dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Więcej…

 

Sprzedaż

Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Bełżyce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. (otwórz>>)

 

Przetarg

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Konsultacje społeczne

BURMISTRZ MIASTA BEŁŻYCE
ogłasza konsultacje społeczne projektu w sprawie przyjęcia
„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bełżyce na lata 2015-2030"
Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu
w sprawie przyjęcia ww dokumentu.

 

Więcej…

 

Program rewitalizacji Centrum Bełżyc

Ostatnie dni na wskazanie przez przedsiębiorców i instytucje projektów do Programu rewitalizacji Centrum Bełżyc. (otwórz>>)

 

Rewitalizacja Gminy Bełżyce

Diagnoza społeczno – gospodarcza na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bełżyce (otwórz>>)

 

Przetarg ograniczony

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Akcja "Zima 2016 - 2017"

Więcej…

 

Informacja

PRACODAWCO MOŻESZ OTRZYMAĆ

DO 18 500 PLN !!!

Więcej…

 

Samoobrona Kobiet

Więcej…

 

Służba Celna ostrzega !

 

Ostrzeżenie

Służba Celna

ostrzega !

 

Więcej…

 

Przetargi

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Konkurs "Makieta-Bełżyce 1417"

Konkurs (otwórz>>)

 

Konkurs muzyczny

Konkurs p.n. "Rozśpiewane Bełżyce"

dla uświetnienia obchodów 600-lecia Bełżyc (otwórz>>)

 

 

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 14 września 2016 roku. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2 na 2016 rok z dnia 03 sierpnia 2016 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Więcej…

 

Strona 1 z 2

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama
Free business joomla templates