• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Noworoczny Koncert Chórów

 

Rejestr wyborców

Więcej…

 

155 rocznica Powstania Styczniowego

 

XIV Koncert Noworoczny

 

Koncert kolęd

 

Akcja "Zima 2017 - 2018"

Więcej…

 

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego (otwórz>>)

Obowiązki właścicieli i zarządców w sprawie nawisów lodowych i śniegowych (otwórz>>)

Obowiązki właścicieli i zarządców w sprawie zalegania śniegu (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego. (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości lokalowej położonej w budynku przy ul. Pocztowej 5 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. (otwórz>>)
 

Odbudowa drogi powiatowej w miejscowości Zalesie i Wierzchowiska

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach rozpoczął odbudowę dróg powiatowych w południowej części naszej gminy. Realizowane są dwa odcinki o łącznej długości 6,172km. Pierwszy z nich to „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2243L od km 0+000 do km 1+475 w miejscowości Zalesie gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r.”

 

Więcej…

 

UWAGA PTASIA GRYPA !

 

UWAGA !

Więcej…

 

Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Na realizację zadań w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł (otwórz>>)

 

Badanie sadów

 

Konsultacje społeczne

http://site.belzyce.pl/komunikaty/galeria/Herb.png

Konsultacje społeczne projektu "Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), na rok 2018". (otwórz>>)

 

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

http://site.belzyce.pl/komunikaty/galeria/Herb.png

Zapraszamy organizacje pozarządowe z gminy Bełżyce do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu „Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi” realizowanym przez  Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

Więcej…

 

Rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia".

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia". Więcej informacji (otwórz>>)

 

Zintegrowany program wsparcia rodziny

Informacje dotyczące projektu 11.2 "Zintegrowany program wsparcia rodziny" (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące handlu na cmentarzu parafialnym w Bełżycach w okresie Dnia Wszystkich Świętych. (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyc wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (otwórz>>)

 

Strona 1 z 2

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama
Free business joomla templates