• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Ogłoszenie

Burmistrz Bełżyc ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowe zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce (otwórz>>).

 

 

Informacja

"Projekt Samoobrona"

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej zorganizowana i przeprowadzona zostanie II edycja ogólnopolskich, bezpłatnych cykli  szkoleń z kobietami-ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz-samoobrony. (otwórz>>)

 

Informacja o otwarciu ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok

Więcej…

 

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bełżyce w 2017 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (otwórz>>)

 

Turniej Piłki Halowej

 

Pilotażowy kurs samoobrony dla kobiet JESTEM BEZPIECZNA

 

Zarządzenie Burmistrza Bełżyc

 

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Bełżyc z dnia 15 lutego 2017 roku.

Więcej…

 

75. rocznica powstania AK

W dniu 14 lutego obchodzimy 75 rocznicę powstania Armii Krajowej. Przez wzgląd na byłych i obecnie żyjących żołnierzy tej formacji - wywieś flagę.

 

Jubileusz XXX-lecia Teatru "Nasz"

 

UWAGA!

UWAGA!

WFOŚiGW ogłasza kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM

termin składania dokumentów: 1 lutego - 31 marca

Więcej informacji: www.wfos.lublin.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie

Więcej…

 

Muzyka łagodzi obyczaje

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w I otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bełżyce w 2017 roku, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. (otwórz>>)
 

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Więcej…

 

Przedłużenie konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta Bełżyce Ogłasza przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bełżyce na lata 2015 - 2030". (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Ruszył nabór do 11. edycji programu Marka Lubelskie! (otwórz>>)


 

I otwarty konkurs ofert

Burmistrz Bełżyc działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza: 1 otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  następujących zadań publicznych w roku 2017. (otwórz>>)

 

Kolędowe echa ...

 

Konkurs "Organizacja Pozarządowa Roku 2016"

Wojewoda Lubelski ogłasza konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016″, skierowany do organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

 

Więcej…

 

PODARUJ 1 % SWOJEGO PODATKU

 

Strona 1 z 3

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama
Free business joomla templates