• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego


Więcej…

 

Informacja

PRACODAWCO MOŻESZ OTRZYMAĆ

DO 18 500 PLN !!!

Więcej…

 

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 7 grudnia 2016 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Więcej…

 

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

 

Samoobrona Kobiet

Więcej…

 

Przetarg ustny

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce, położona przy ul. Przemysłowej i onejmuje działkę nr 617/3. (otwórz>>)

 

Przetarg ustny

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce, położona przy ul. Przemysłowej i obejmuje działkę nr 617/1. (otwórz>>)

 

NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016r.

Więcej…

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Bełżyc informuję, że w pokoju nr 21 Urzędu Miejskiego w Bełżycach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 można zapoznać się z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownego wyłożenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce w granicach administracyjnych.

 

Przetarg

Wykaz części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce przeznaczonej do sprzedaży. (otwórz>>)

 

Służba Celna ostrzega !

 

Ostrzeżenie

Służba Celna

ostrzega !

 

Więcej…

 

Podziękowania

 

Przetargi

Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w działek stanowiących własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Przetargi

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Ankieta

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej celowości ubiegania się o środki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach.

Ankieta (otwórz>>)

 

 

 

Konkurs "Makieta-Bełżyce 1417"

Konkurs (otwórz>>)

 

Konkurs muzyczny

Konkurs p.n. "Rozśpiewane Bełżyce"

dla uświetnienia obchodów 600-lecia Bełżyc (otwórz>>)

 

 

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 14 września 2016 roku. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2 na 2016 rok z dnia 03 sierpnia 2016 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej…

 

Informacja w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa w województwie lubelskim

Stanowisko

Sejmiku Województwa Lubelskiego

z dnia 7 września 2016r.

w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa

w województwie lubelskim (otwórz>>)


 

Strona 1 z 2

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama
Free business joomla templates