• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Na realizację zadań w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł (otwórz>>)

 

Uwaga! 22.12.2017 r urząd będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Bełżyc z dnia 8 listopada 2017 r., w dniu 22 grudnia 2017 r. (piątek) Urząd Miejski w Bełżycach będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej…

 

Badanie sadów

 

Konkurs profilaktyczno - plastyczny Przemoc w cyberprzestrzeni

 

Konsultacje społeczne

http://site.belzyce.pl/komunikaty/galeria/Herb.png

Konsultacje społeczne projektu "Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), na rok 2018". (otwórz>>)

 

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

http://site.belzyce.pl/komunikaty/galeria/Herb.png

Zapraszamy organizacje pozarządowe z gminy Bełżyce do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu „Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi” realizowanym przez  Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

Więcej…

 

Rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia".

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia". Więcej informacji (otwórz>>)

 

Zintegrowany program wsparcia rodziny

Informacje dotyczące projektu 11.2 "Zintegrowany program wsparcia rodziny" (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące handlu na cmentarzu parafialnym w Bełżycach w okresie Dnia Wszystkich Świętych. (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyc wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (otwórz>>)

 

Wybory uzupełniające

 

Miliony z budżetu Gminy Bełżyce na inwestycje drogowe

Trwa w naszej gminie przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L ( Halinówka – Góra -  Bełżyce ), 2239L (Bełżyce – Chmielnik – Góra) oraz 2240L (Kol.  Chmielnik  –  Kierz  –  Cuple – Trzciniec).

 

Więcej…

 

Przebudowa drogi gminnej

Zakończono prace nad robotą budowlaną pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107007 L Zosin – Jaroszewice na dz. nr ewidencyjny 452 w miejscowości Podole”. Projekt jest współfinansowany z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…

 

KOMUNIKAT

UWAGA HODOWCO ŚWIŃ (otwórz>>)

 

NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie

ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin

tel.: (081) 532 17 64, www.wfos.lublin.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

Więcej…

 

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Więcej…

 

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2017 roku

Więcej…

 

Harmonogram wywozu odpadów na okres 01.07.2017 - 30.06.2018


Nowy harmonogram wywozu odpadów

na okres 01.07.2017 - 30.06.2018

Więcej…

 

KOMUNIKAT

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bełżycach informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Więcej…

 

Strona 1 z 2

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama
Free business joomla templates