• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

VI Powiatowe Biegi Uliczne, zgłoszenia do 26 września

 

Więcej…

 

Opłaty za zezwolenia na alkohol do 30 września 2016r. !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Bełżyc przypominamy, że 30 września 2016r. upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.

Należność należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub na rachunek bankowy:

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

- z adnotacją , że jest to opłata III raty za 2016 rok, podając numer zezwolenia, którego dotyczy.

 

Równać szanse 2016

Spotkanie informacyjne dot. Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać szanse 2016". (otwórz>>)

 

Marsz Pamięci 2016

 

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 14 września 2016 roku. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2 na 2016 rok z dnia 03 sierpnia 2016 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej…

 

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 28 września 2016 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Więcej…

 

Informacja w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa w województwie lubelskim

Stanowisko

Sejmiku Województwa Lubelskiego

z dnia 7 września 2016r.

w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa

w województwie lubelskim (otwórz>>)


 

Ogłoszenie

Więcej…

 

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi.

Więcej…

 

Ogłoszenie

Burmistrz Bełżyc podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 01 września 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3 na tablicy ogłoszeń, wywieszony został na okres 21 dni (od 01 września 2016r. do 22 września 2016 r.) wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Bełżyce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemny.

Więcej…

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o odwołaniu przetargów na dzierżawę nieruchomości (otwórz)

 

Nabór do komisji konkursowej

Informacja w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Przetarg ustny nieograniczony

Drugi przetarg  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia
pod nazwą
Opracowanie Programu Rewitalizacji centrum Bełżyc na lata 2017-2023”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. (otwórz>>)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (otwórz>>)

 

Plebiscyt

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie BABINIANKI bierze udział w plebiscycie na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich. Bardzo potrzebujemy Państwa głosów.

Zagłosować można wysyłając SMS pod numer telefonu 71051 w treści wpisując KG.39 , koszt takiego SMS-a wynosi 1,23zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczona liczbę SMS-ów, które można wysyłać do 21.08.2016r. Głosować można również za pomocą kuponów drukowanych w Dzienniku Wschodnim lub poprzez stronę internetową www.dziennikwschodni.pl

Zachęcamy do głosowania, a za każdy oddany głos  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!!

 

Realizacji zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert nr 2 na wspieranie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) następującego zadania publicznego w roku 2016. (otwórz>>)

 

INFORMACJA

PRZEBUDOWA DRÓG

W zawiązku z wystąpieniem zapytań ze strony mieszkańców dotyczących prowadzonych prac drogowych w centrum miasta informuję, że przebudowa ulic Prebendarskiej, Nachmana, Tysiąclecia jest prowadzona przez inwestora t.j. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach. W związku z powyższym wszelkie pytania i wątpliwości  należy kierować do inwestora pod numer tel. 81 516 24 75 lub bezpośrednio w siedzibie na ul. Żeromskiego 3.

 

Komitet Fundacji Sztandaru

W 2017 roku przypada Jubileusz 600- lecia nadania Bełżycom prawa miejskiego przez króla Władysława Jagiełłę. W związku z tym Jubileuszem Towarzystwo Regionalne Bełżyc powołało Komitet Fundacji Sztandaru dla Gminy Bełżyce. Komitet zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru dla naszej Gminy. (otwórz>>)

 

Apel Prezesa KRUS do rolników

Apel Prezesa KRUS do rolników (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce. (otwórz>>)
 

Strona 1 z 3

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama
Free business joomla templates