• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Bełżyc informuję, że w pokoju nr 21 Urzędu Miejskiego w Bełżycach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 można zapoznać się z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownego wyłożenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce w granicach administracyjnych.

 

Przetarg

Wykaz części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce przeznaczonej do sprzedaży. (otwórz>>)

 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Służba Celna ostrzega !

 

Ostrzeżenie

Służba Celna

ostrzega !

 

Więcej…

 

Podziękowania

 

Przetargi

Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w działek stanowiących własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Przetargi

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące handlu okazjonalnego na parkingu przy cmentarzu parafialnym

w Bełżycach w okresie Dnia Wszystkich Świętych. (otwórz>>)

Więcej…

 

Ankieta

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej celowości ubiegania się o środki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach.

Ankieta (otwórz>>)

 

 

 

Ogłoszenie

Regulamin konkursu kulinarnego i formularz zgłoszeniowy (otwórz>>)

 

Konkurs "Makieta-Bełżyce 1417"

Konkurs (otwórz>>)

 

Konkurs muzyczny

Konkurs p.n. "Rozśpiewane Bełżyce"

dla uświetnienia obchodów 600-lecia Bełżyc (otwórz>>)

 

 

Opłaty za zezwolenia na alkohol do 30 września 2016r. !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Bełżyc przypominamy, że 30 września 2016r. upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.

Należność należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub na rachunek bankowy:

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

- z adnotacją , że jest to opłata III raty za 2016 rok, podając numer zezwolenia, którego dotyczy.

 

Równać szanse 2016

Spotkanie informacyjne dot. Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać szanse 2016". (otwórz>>)

 

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 14 września 2016 roku. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2 na 2016 rok z dnia 03 sierpnia 2016 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej…

 

Informacja w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa w województwie lubelskim

Stanowisko

Sejmiku Województwa Lubelskiego

z dnia 7 września 2016r.

w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa

w województwie lubelskim (otwórz>>)


 

Ogłoszenie

Więcej…

 

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi.

Więcej…

 

Strona 1 z 3

Rodzina 500 +

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama
Free business joomla templates