• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Wybory uzupełniające

 

Wybory uzupełniające

 

Dożynki Parafialno - Gminne

 

Święto Wojska Polskiego oraz rocznica "Cudu nad Wisłą"

 

Przetarg

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.

 

Przebudowa drogi gminnej

Zakończono prace nad robotą budowlaną pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107007 L Zosin – Jaroszewice na dz. nr ewidencyjny 452 w miejscowości Podole”. Projekt jest współfinansowany z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…

 

KOMUNIKAT

UWAGA HODOWCO ŚWIŃ (otwórz>>)

 

NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie

ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin

tel.: (081) 532 17 64, www.wfos.lublin.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

Więcej…

 

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Więcej…

 

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2017 roku

Więcej…

 

PRZEBUDOWA DRÓG

Przebudowa dróg gminnych i powiatowych

Więcej…

 

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bełżyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic. (otwórz>>)

 

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Więcej…

 

Wybory uzupełniające

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 6 lipca 2017 roku. (otwórz>>)

 

Zarządzenie Wojewody Lubelskiego

Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełżycach. (otwórz>>)

 

WAKACJE W BIBLIOTECE 2017

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie dot. wykazu części nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży. (otwórz>>)

 

Harmonogram wywozu odpadów na okres 01.07.2017 - 30.06.2018


Nowy harmonogram wywozu odpadów

na okres 01.07.2017 - 30.06.2018

Więcej…

 

KOMUNIKAT

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bełżycach informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Więcej…

 

Strona 1 z 2

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama
Free business joomla templates