• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Ogłoszenie otwartego konkursu 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. (otwórz>>)

 

LVI Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 28.09.2018 roku (piątek), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Więcej…

 

SCENA DRAMATYCZNA 2018

 

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

Mieszkańcy Gminy Bełżyce, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bełżyce, firmy i instytucje, przyjaciele miasta, ludzie dobrej woli!

Rok 2018 to rocznica szczególna dla Polaków. Wszyscy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości.

Więcej…

 

Zebrania wiejskie na terenie Gminy Bełżyce.

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Bełżyc z dnia 04 września 2018 roku, w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich na terenie Gminy Bełżyce.(otwórz>>)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 04.09.2018 roku, w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich na terenie Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełżycach. (otwórz>>)

 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jesienna Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Więcej…

 

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 23 sierpnia 2018 r. W sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym. (otwórz>>)

 

Renowację figury Matki Boskiej Partyzanckiej

Gmina Bełżyce otrzymała dofinansowanie na "Renowację figury Matki Boskiej Partyzanckiej" znajdującej się przy ul. Rynek.

 

Więcej…

 

Susza 2018

Informacja ws. suszy 2018 dot. powołania komisji ds. szacowania szkód doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. (otwórz>>)
 

Przetarg w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości, że wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. (otwórz>>)

 

Utrudnienia w funkcjonowaniu kasy

Informujemy, że kasa w Urzędzie Miejskim w Bełżycach będzie nieczynna do odwołania, w każdy poniedziałek i środę. W pozostałe dni będzie czynna w godzinach od 8.00 do 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportu dokonać można również bez prowizji w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie filia w Bełżycach (ul. Lubelska 64).

 

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Program rządowy „Dobry Start” 300 zł dla każdego uczącego się dziecka

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochód.

Więcej…

 

Festiwal edukacyjno-promocyjnego „PASIEKA”

http://www.site.belzyce.pl/komunikaty/galeria/LOGA.png

W dniu dzisiejszym Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra i Zastępca Burmistrza Marcin Olszak spotkali się z JM Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmuntem Litwińczukiem.

Więcej…

 

"Eksploratornia wiedzy" na Uniwersytecie Dziecięcym

10 lipca br. odbyło się spotkanie JM Rektora UMCS prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem Górą, jego zastępcą, Marcinem Olszakiem i Kierownikiem Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, Anną Bukowską. Podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy dotyczącej realizacji projektu "Eksploratornia wiedzy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020). Umowa jest częścią działań związanych z realizacją projektu złożonego przez Uniwersytet Dziecięcy UMCS w ramach konkursu "Uniwersytet Młodych Odkrywców".

Więcej…

 

Dofinansowanie małych gospodarstw

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pełna pomoc w zakresie pozyskania bezzwrotnego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 11 lipca (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, o godzinie 18:00.

Więcej…

 

Festiwal edukacyjno-promocyjny „PASIEKA” w Bełżycach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt realizowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego

Festiwal edukacyjno-promocyjny „PASIEKA” w Bełżycach to projekt realizowany przez Miejski Dom Kultury w Bełżycach w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Więcej…

 

Harmonogram wywozu odpadów na okres 01.07.2018 - 30.06.2019


Nowy harmonogram wywozu odpadów

na okres 01.07.2018 - 30.06.2019

Więcej…

 

Lublin Business Run 2018

Zapraszamy do udziału w charytatywnym biegu Lublin Business Run 2018. 2 września po raz kolejny wystartuje największa charytatywna sztafeta w kraju. Beneficjentem tegorocznej edycji Lublin Business Run 2018 jest mieszkaniec Bełżyc Pan Mariusz Zieliński. Więcej informacji oraz zapisy: https://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/lublin

 

Strona 1 z 3

Odnawialne źródła energii

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates