• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Informacja o otwarciu ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok

Więcej…

 

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bełżyce w 2017 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (otwórz>>)

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie

Więcej…

 

Przedłużenie konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta Bełżyce Ogłasza przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bełżyce na lata 2015 - 2030". (otwórz>>)

 

I otwarty konkurs ofert

Burmistrz Bełżyc działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza: 1 otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  następujących zadań publicznych w roku 2017. (otwórz>>)

 

Konkurs "Organizacja Pozarządowa Roku 2016"

Wojewoda Lubelski ogłasza konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016″, skierowany do organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

 

Więcej…

 

PODARUJ 1 % SWOJEGO PODATKU

 

Konsultacje społeczne

BURMISTRZ MIASTA BEŁŻYCE
ogłasza konsultacje społeczne projektu w sprawie przyjęcia
„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bełżyce na lata 2015-2030"
Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu
w sprawie przyjęcia ww dokumentu.

 

Więcej…

 

Program rewitalizacji Centrum Bełżyc

Ostatnie dni na wskazanie przez przedsiębiorców i instytucje projektów do Programu rewitalizacji Centrum Bełżyc. (otwórz>>)

 

Służba Celna ostrzega !

 

Ostrzeżenie

Służba Celna

ostrzega !

 

Więcej…

 

Konkurs "Makieta-Bełżyce 1417"

Konkurs (otwórz>>)

 

Nowy harmonogram odbioru i wywozu odpadów komunalnych


Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych
z terenu Gminy Bełżyce na okres 01.07.2016 - 30.06.2017

Więcej…

 

Informacja dotycząca programu ,,Rodzina 500 plus”

Uwaga: W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach  internetowych informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli, w żaden sposób nie związane z Programem " Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

Od 1 kwietnia 2016 r. wnioski w ramach programu „Rodzina 500 plus” będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b, piętro III, telefon infolinia: 605-115-815 (od 8:00 - 14:00).

Więcej…

 

ZABEZPIECZENIA NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego
 

Informacja

Więcej…

 

Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Więcej…

 

Segregacja odpadów

Więcej…

 

Strona 2 z 2

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama
Free business joomla templates