• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

„Sportowe Wakacje +”

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Sportu konkursu na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +” zachęcamy do złożenia wniosku organizacje pozarządowe z terenu Gminy Bełżyce, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu
i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

 

Więcej…

 

UWAGA

Informacja

W związku z usterką techniczną systemu transmitującego i nagrywającego obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 17 czerwca 2020 roku
dodatkowo dołączymy nagranie z kamery stacjonarnej.


 

Spis Rolny 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Burmistrz Bełżyc - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020


 

Wybory Prezydenta RP 2020: "Jak zagłosować korespondencyjnie w kraju?" - nowa kampania edukacyjna PKW

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz wyborczy

Więcej…

 

Z ogromnym żalem

 

Zdalna Szkoła

W związku z realizacją projektu „Zdalna szkoła +” Burmistrz Bełżyc – Ireneusz Łucka podpisał umowę na zakup 43 laptopów wraz z mobilnym internetem za łączną kwotę 94 999,90 zł. Dofinansowanie unijne z programu Polska Cyfrowa przeznaczone jest na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Sprzęt już niebawem trafi do szkół z terenu naszej gminy a następnie do uczniów z rodzin wielodzietnych.

 

Zarządzenie

 

W związku z zarządzeniem Nr 49/20 Burmistrza Bełżyc z dnia 27 maja 2020 r. informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r. Urząd Miejski w Bełżycach będzie nieczynny.

Treść zarządzenia Burmistrza ( otwórz>> )

W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek)
w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3 będzie pełniony dyżur w godz. 7:30 - 15:30 w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z  Wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. (godz. 15.30).

 

Nabór wniosków

 

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać dotacje w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych. Nabór wniosków prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwa ze względu na siedzibę koła i trwa on do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków  przeznaczonych na realizację w.w. programu. Szczegóły naboru (otwórz>>)

 

Korzystne zmiany w zasadach udzielania Pożyczek unijnych

Uprzejmie informujemy, że w Lokalnej Grupie Działania „Kraina wokół Lublina" można otrzymać informacje oraz złożyć dokumenty związane z uzyskaniem, realizacją oraz rozliczaniem pożyczki unijnej („Pożyczka mała" oraz „Pożyczka duża").

Więcej…

 

Umowa z wykonawcą - termodernizacja

W dniu 9 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, Burmistrz Bełżyc – Ireneusz Łucka w imieniu Gminy Bełżyce podpisał umowę z firmą MEDIA  - BUD na zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie gm. Bełżyce” oraz budowa podjazdu przy szkole dla osób niepełnosprawnych. Wartość umowy opiewa na kwotę 1 011 060, 00 zł brutto, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa 19.10.2020 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej
poprzez kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie.

 

Obchody 76. rocznicy rozstrzelania mieszkańców Bełżyc

 

Wykaz nieruchomości

Ogłoszenie dot. podania do publicznej wiadomości, że w dniu 08 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3 na tablicy ogłoszeń, zostały wywieszone na okres 21 wykaz niżej wymienionych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. (otwórz>>)

 

Mała elektrownia wiatrowa

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców odnośnie postępowania w sprawie lokalizacji na terenie Gminy Bełżyce małej elektrowni wiatrowej 0,9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bełżycach obręb 0005 – Jaroszewice i obręb 0001 – Bełżyce Rolne, Urząd Miejski w Bełżycach, informuje że:

Więcej…

 

"Lubelski e-bazarek"

Wsparcie rolników Lubelszczyzny w zakresie ułatwienia sprzedaży ich produktów. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchomił na swojej stronie internetowej www.wodr.konskowola.pl zakładkę „Lubelska e-spiżarnia". Celem przedsięwzięcia jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami i konsumentami oraz umożliwienie sprzedaży bezpośredniej produktów spożywczych. Jest to również bezpłatna promocja rolników, producentów tradycyjnej, lokalnej oraz ekologicznej żywności. Założeniem naszego przedsięwzięcia jest ułatwienie kontaktu nabywców (m.in. mieszkańców miast) bezpośrednio z producentami żywności z terenu obszarów wiejskich Lubelszczyzny.

Więcej…

 

Badania ankietowe realizowane z udziałem ankieterów statystyki publicznej

 

 

Więcej…

 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin wznawia swoją działalność

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin wznawia swoją działalność

Z dniem 03 czerwca 2020 roku przy zachowaniu rygorów sanitarnych wznowiona zostaje działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Bełżycach przy ul. Fabrycznej 2B (V piętro).

Więcej…

 

Awaria wodociągu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach informuje, że w wyniku awarii wodociągu w dniu 03.06.2020 r. (środa), zostanie wstrzymana dostawa wody dla mieszkańców miejscowości Matczyn oraz Wojcieszyn.

Przewidywany termin przywrócenia dostawy wody do godziny 15:00.

 

XXX-lecie Samorządu Terytorialnego

 

Lubelska e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

 

Więcej…

 

Strona 2 z 10

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 162 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates