• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Przetarg ustny ograniczony

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 

Razem dla ekologii w Gminie Bełżyce

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Wierzchowiskach

Burmistrz Bełżyc

Stowarzyszenie Razem dla Bełżyc

zapraszają na

I Lokalne Forum „Razem dla ekologii w Gminie Bełżyce”

Spotkanie odbędzie się 16 września 2020r. w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach

przy ul. Tysiąclecia 26,  o godzinie 10:00

 

Więcej…

 

Wykaz nieruchomości

Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełżyce, przeznaczonych do sprzedaży. (otwórz>>)

 

UWAGA !!!

W związku ze wzrostem zakażeń COVID -19, przypominamy i informujemy, że Urząd Miejski w Bełżycach w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników funkcjonuje na „wyjątkowych” zasadach.

W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane telefonicznie lub drogą elektroniczną, a każdorazowa konieczność wizyty w urzędzie powinna być zweryfikowana telefonicznie.

Kasa urzędu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, jednak przy okienku może znajdować się wyłącznie jedna osoba. Zachęcamy do dokonywania płatności drogą elektroniczną.

KONTA BANKOWE

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy:

21 8685 0001 0020 1902 2000 0090
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/Bełżyce

Jednocześnie informujemy, że należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportu i pozostałych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

Zachęcamy naszych klientów do składania dokumentów za pośrednictwem:
• tradycyjnej poczty,
• elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: adres skrytki EPUAP: /622p5trthk/skrytka
• poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Klienci urzędu przebywający w budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa.

Godziny funkcjonowania Urzędu Miejskiego pozostają bez zmian: pn. – pt. 7.30-15.30.
tel.: 81 517-27-28, fax: 81 440-31-06

W sprawie sporządzenia aktu zgonu dyżur telefoniczny Urzędu Stanu Cywilnego pełniony jest w sobotę w godzinach 8:00 - 9:00 pod numerem telefonu 609-950-027.

Urząd Stanu Cywilnego: Tel.: 81 516-27-48

Zmiany w funkcjonowaniu obowiązują do odwołania.

 

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2020 r.

 

RESORTOWY PROGRAM

MINISTRA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

"Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020r.

 

Gmina Bełżyce informuje,iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Więcej…

 

Informacja

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

19 sierpnia odbyło się spotkanie Burmistrza Bełżyc z Dyrektorami szkół i przedszkola z terenu gminy Bełżyce. Rozmawiano o stanie przygotowania placówek do przyjęcia dzieci na nowy rok szkolny. Wszystkie placówki opracowały procedury uwzględniające wytyczne GIS i MEN. Szkoły zostały wyposażone w dozowniki z płynem odkażającym, środki czystości i środki indywidualnej ochrony osobistej. Pomimo trwającego remontu szkoły w Matczynie rozpoczęcie roku szkolnego planowane jest 1 września. Wykonawca prac zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, a prowadzone prace nie będą kolidowały z nauką i bezpieczeństwem dzieci i pracowników.

 

Informacja

Posiedzenie Komisji Statutowo- Regulaminowej (otwórz>>)

 

Komunikat

Szanowni Państwo Rodzice dzieci

przyjętych

do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

od 1 września 2020 roku

W związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (do czasu ich odwołania), od września 2020 roku, do naszego przedszkola przy ul. Bychawskiej 15 może uczęszczać 140 dzieci.

W związku z powyższym, Organ prowadzący – wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców, proponuje utworzenie dla wszystkich nowoprzyjętych dzieci, oddziałów zamiejscowych w budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, adres: Stare Wierzchowiska 39, 24-200 Bełżyce.

Organizacja pracy i żywienie dzieci takie jak w Przedszkolu przy u. Bychawskiej, tj. oddziały czynne w godz. 6.00 – 17.00 oraz 4 posiłki.

Prosimy Państwa Rodziców o potwierdzanie woli lub rezygnację z uczęszczania dziecka do oddziałów zamiejscowych w Wierzchowiskach:

 • nr telefonu: 81 517 20 85  w godz. 7.30 – 15.30
 • mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Odpady wielkogabarytowe

Informujemy, że z dniem 17 sierpnia 2020 r. ZZOK w Bełżycach sp. z o.o.  wznawia przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym ww. odpady będą również przyjmowane przez ZGKiM w Bełżycach w PSZOK-u przy ul. Przemysłowej 26 w Bełżycach.

 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie gm. Bełżyce”

Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie.

Trwają roboty budowlane przy budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie, wewnątrz wymieniana jest obecnie instalacja centralnego ogrzewania a na zewnątrz izolowane są fundamenty. Termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to koniec października a jego całkowita wartość wyniesie 1 150 269,69 zł z czego ponad 700 tys. zł stanowi dotacja z UE.

Więcej…

 

Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce

Projekt  złożony przez Gminę Bełżyce „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” w związku z zakończeniem oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w typie projektu 1b - dotyczącym CUS działającego na obszarze jednej gminy liczącej między 5 000 a 99 999 mieszkańców, znalazł się na 1 miejscu listy projektów skierowanych do negocjacji.

Więcej…

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 

Ustny przetarg ograniczony

Ustny przetarg ograniczony, do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce oznaczonej, jako działka nr 620/26 (obręb geodezyjny Bełżyce Rolne).

 

INFORMACJA

Zgłaszanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy 2020 r.

Burmistrz Bełżyc informuje rolników, że w życie weszło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1009).

W związku ze zmianą przepisów, zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonywane jest bez udziału Komisji poprzez aplikację publiczną:


https:/https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

 

Harmonogram wywozu odpadów na okres 06.07.2020 - 30.06.2022


Nowy harmonogram wywozu odpadów

na okres 06.07.2020 - 30.06.2022

Więcej…

 

Trasa linii komunikacji publicznej

Od 1 lipca została zmieniona trasa linii komunikacji publicznej Bełżyce – Borzechów - Białowoda obejmująca przystanki na ul. Bychawskiej, Fabrycznej i Lubelskiej.  W chwili obecnej są to 3 kursy dziennie. Pozwoli to mieszkańcom Bełżyc na wewnętrzną komunikację między osiedlem, a centrum miasta.

Rozkład jazdy

W kierunku centrum (Kazimierska)

ul. Fabryczna 9:30,12:15,14:30

ul. Bychawska 9:32,12:17,14:32

W kierunku osiedla (Fabryczna)

Ul. Kazimierska 8:30,11:00,13:29

Ul. Lubelska 8:33,11:03,13:30

 

Transport zbiorowy

Drodzy mieszkańcy, informujemy że od dnia 1 lipca br., Powiat Lubelski - organizator publicznego transportu zbiorowego, wznawia kursowanie linii na trasie:
Białawoda - Borzechów - Bełżyce.
Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa ilość kursów oraz godziny odjazdów ww. linii oraz przebieg trasy. W załączeniu aktualny rozkład jazdy.

Rozkład jazdy (otwórz>>)

 

Wnioski o „Dobry Start” 300+

Wnioski o „Dobry Start” (300+), ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r., można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” (300+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Więcej…

 

Odbiór odpadów

Informujemy, że Gmina Bełżyce jest w trakcie przetargu i wyłaniania firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy oraz sporządzania harmonogramów odbioru odpadów na czas trwania umowy. Odbiór odpadów odbędzie się w miesiącu lipcu według nowego harmonogramu, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Ogłoszenie konkursów

Ogłoszenie konkursów na stanowisko Dyrektora Szkół prowadzonych przez Gminę Bełżyce.

Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej w Babinie i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu.

 

Strona 4 z 9

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Platforma Zakupowa

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates