• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wsparcie rzeczowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Bełżyce w związku z pandemią COVID -19

Mieszkańcy gminy Bełżyce, którzy aktualnie w związku z pandemią Covid-19 znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej zostali objęci kolejną formą wsparcia rzeczowego.

Dzięki wspólnej inicjatywie Centrum Wolontariatu w Lublinie, Wojska Obrony Terytorialnej, Burmistrza Bełżyc p. Ireneusza Łucki i Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach pomoc w postaci paczek żywnościowych dostarczanych przez wolontariuszy do miejsca zamieszkania uzyska 66 rodzin zamieszkujących na terenie naszej gminy.

 

Zmiany w regulaminie

W związku z przeniesieniem 8 Rajdu im. mjr. cc Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” na 3-4 października 2020 r. spowodowanym epidemią wirusa COVID-19, wprowadza się również zmiany  w regulaminie konkursu „Cowboj” w naszej pamięci ppłk. Zbigniew Matysiak  ps. „Cowboj” – wspomnienia. Zmiany te obejmują:

§ 3, pkt. 7 przyjmuje następujące brzmienie: „ Prace należy dostarczyć do dnia 25 września 2020r. (o terminie decyduje data dostarczenia przesyłki do Urzędu Miejskiego
w Bełżycach)”;

§ 3, pkt. 12 przyjmuje następujące brzmienie: „Rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie zwycięzców) przez jury nastąpi  w dniach 26-27 września 2020 r. W skład jury wejdą:

 • pani Iwonna Pidek (córka ppłk. Matysiaka)
 • Burmistrz Bełżyc (lub wyznaczony przedstawiciel)
 • Wójt Wojciechowa (lub wyznaczony przedstawiciel)
 • Burmistrz Nałęczowa (lub wyznaczony przedstawiciel)

§ 3, pkt. 15 przyjmuje następujące brzmienie: „Uroczyste wręczenie nagród: 4 października 2020 r., Miejski Dom Kultury w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26. godzina:   13:15. Nagrody otrzymają jedynie osoby, które stawią się osobiście w tym terminie (lub ich wyznaczony przedstawiciel).

Burmistrz Bełżyc

Ireneusz Łucka

 

Będzie dofinansowanie do OZE

Informujemy, że wniosek Gminy Bełżyce pt. „OZE w Gminie Bełżyce” został wybrany do dofinansowania. Komisja oceny projektów w zakresie kryteriów merytorycznych oceniła go bardzo wysoko. W najbliższych dniach zostanie zawarta stosowna umowa pomiędzy Gminą Bełżyce, a Urzędem Marszałkowskim w Lublinie o dofinansowanie. Następnie pracownicy Urzędu Miejskiego będą kontaktowali się z osobami, które złożyły deklaracje udziału w projekcie w celu potwierdzenia jego kontynuacji i zawarcia umowy użyczenia. Koszty ponoszone przez mieszkańca będą stanowić 50 % kosztów realizacji projektu. Będą one znane dopiero po wyłonieniu wykonawcy do realizacji tego zadania.

W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE wpłynęło aż 210 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln zł. Do dofinansowania wybranych zostało 86 gmin, w tym projekt z Bełżyc o wartości:

 1. łączna wartość projektu: 6 310 831,80 zł
 2. dofinansowanie z UE: 3 205 103,00 zł

Więcej…

 

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej  z dnia 22 kwietnia 2020 r. informujemy:

o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Więcej…

 

Aktualności Kampania ,,Lubelskie - wspólnie dla pszczół"

 

Więcej…

 

Komunikat

Drodzy Mieszkańcy,
Od przyszłego tygodnia najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Bełżyce dostarczone zostaną maseczki ochronne zakupione przez Urząd Miejski w Bełżycach. Będzie je przekazywać Ośrodek Pomocy Społecznej, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania (81) 517-24-68. Ponadto Burmistrz Ireneusz Łucka przekazał 2.000 zł na materiał, z którego są szyte maseczki. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces szycia i dystrybuowania maseczek.

 

Kampania społeczna OSP FIREBAG!

Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, zapraszamy Was do aktywnego udziału w naszym projekcie OSP FIREBAG!, dzięki któremu sami możecie doposażyć Waszą jednostkę w specjalistyczny zestaw medyczny PSP R1. Wiemy, że ciężko pracujecie nad zdobywaniem środków na funkcjonowanie jednostek. Wiemy także, że potraficie być skuteczni w ich zdobywaniu.

Naszym celem jest wyposażenie jednostek OSP w medyczny zestaw ratunkowy, jednak ze względów kosztowych jest to projekt rozłożony na długie lata. Teraz sami możecie pomóc nam i przyspieszyć jego realizację.

Więcej informacji: https://www.fundacja-jagoda.pl/kampania-spoleczna-osp-firebag/

 

Obowiązek zasłaniania nosa i ust

 

PCK

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 14 kwietnia 2020 roku dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. (otwórz>>)
 

Rozporządzenie Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (otwórz>>)
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. (otwórz>>)

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

Wsparcie dla uczniów

Gmina Bełżyce otrzymała 20 szt. tabletów z szybkim internetem zakupionych z budżetu samorządu województwa lubelskiego dla tegorocznych ósmoklasistów wykluczonych cyfrowo, tj. nie posiadających sprzętu z internetem potrzebnym do zdalnego nauczania, które zostaną rozdysponowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Kuratorium Oświaty w Lublinie przez Dyrektorów Szkół. Podziękowania kierujemy na ręce Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

Pamiętamy

 

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r

Wojewoda Lubelski informuje: Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 577). (otwórz>>)

 

Komunikat ZZOK

 

Więcej…

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Płowiznach laureatem konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa

Półfinał wojewódzkiego konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” odbył się w dniu 09 marca 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. W konkursie wzięło udział ponad 150 kół gospodyń wiejskich z 8 powiatów: lubelskiego, kraśnickiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego.

Więcej…

 

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem koronawirusem odradzamy prowadzenia handlu

na targowisku miejskim w Bełżycach przy ul. Szpitalnej

od 06 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku.

 

Strona 4 z 10

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 196 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates