• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Uwaga - placówki oświatowe

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Bełżyce

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce, zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną związaną z koronawirusem (COVID-19) podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć – dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy Bełżyce od dnia 11.03.2020 r. (środa) do 13.03.2020 r. (piątek). Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Proszę o zachowanie spokoju i podstawowych zasad higieny zalecanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną.

Burmistrz Bełżyc
/-/
Ireneusz Łucka

 

Inwestycje

Trwają prace przy przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2236L, 2238L na terenie Gminy Bełżyce (droga na Chmielnik).
Aktualnie położono warstwę asfaltu.
Termin realizacji: 2020

Galeria zdjęć

 

Inwestycje

Rozpoczęto prace przy przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2423L na odcinku Bełżyce - Krężnica Okrągła (od cmentarza do ronda).
Usuwane są drzewa z wycinki w pasie drogowym.
Przygotowywane jest podłoże pod ciąg pieszo - rowerowy.
Okres realizacji: 2020 - 2022

Galeria zdjęć

 

Komunikat

Przedstawiamy informację Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa oraz ryzyka zarażenia koronawirusem, które dostępne pod poniższymi linkami:


https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-swiatowej-organizacji-zdrowia-who

 

Uwaga !!!

Potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w woj. lubelskim w Szpitalu Powiatowym im. Dr W. Oczki w Bełżycach. Pacjent pochodzi z Niedrzwicy Dużej i jest w stanie stabilnym. Szpital postępuje zgodnie z procedurami. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego chory ma zostać przetransportowany do oddziału zakaźnego w Lublinie.

Prosimy Państwa o zachowanie spokoju, wzmożoną ostrożność higieniczną oraz na objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu.

Jeśli możecie Państwo pozwolić sobie na nieobecność dzieci w placówkach oświatowych to proszę o rozważenie takiej możliwości.

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami m.in.: Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,  Szpitalem oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Jutro o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, o decyzjach tam wypracowanych zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie.

Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach zostały odwołane wszystkie spotkania i imprezy tj. Sesja Rady Miejskiej (środa), Kabareton (piątek), Halowy Turniej Piłki Nożnej (sobota-niedziela) oraz wszystkie zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.


 

Dzień Sołtysa

Szanowne Panie i Panowie Sołtysi Gminy Bełżyce
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim pragnę podziękować za pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz życzyć wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, optymizmu i satysfakcji z efektów Państwa działalności.
Z wyrazami szacunku

Burmistrz Bełżyc
/-/
Ireneusz Łucka


 

List prezesa ARiMR do sołtysów z okazji Dnia Sołtysa

 

 

Bitwa Regionów

Termin składania zgłoszeń do konkursu „Bitwa Regionów”

został przedłużony i upływa z dniem 30.04.2020 r.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Gmina Bełżyce informuje, iż w związku z zawartą umową z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020 r finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Więcej…

 

Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie II

 

Więcej…

 

II WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

 

KONKURS 8. RAJD ZAPORY 2020

 

Więcej…

 

KORONAWIRUS

 

IV Powiatowa Konferencja Szkolnictwa Specjalnego.

 

Wyniki konkursu w ramach programu "Europa dla obywateli" – Partnerstwo miast

 

Z przyjemnością informujemy, ze Gmina Bełżyce otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Europa dla obywateli" na Działanie 2.1. Partnerstwo miast.

Więcej…

 

Mistrzostwa Powiatu Lubelskiego w Piłkę Siatkową

 

Zaproszenie do udziału w organizacji konkursu skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego

Więcej…

 

ORLEN dla Strażaków

 

Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line. Jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

Więcej…

 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ

 

Więcej…

 

UWAGA !!!

KONTA BANKOWE

UWAGA !!! Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:

21 8685 0001 0020 1902 2000 0090
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/Bełżyce

Jednocześnie informujemy, że należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportu i pozostałych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy, który nie uległ zmianie:

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

Informujemy, że w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/ Bełżyce,
ul. Lubelska 64 w kasie banku można dokonywać wpłat gotówkowych z tytułu wszystkich opłat i podatków bez prowizji.

 

Strona 5 z 8

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 223 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Reklama

Sesja

Reklama

LAWP

Reklama

Wizualizacja 3D zmian MPZP Gminy i Miasta Bełżyce

Reklama

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Rodzina 500 +

Reklama

Uniwersytet Dziecięcy

Reklama

"Oligus"

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama

Lubelska Izba Rolnicza

Reklama
Free business joomla templates